Dit jaar nog geld beschikbaar voor innovatieve ideeën

Een waterrobuuste en klimaatbestendige regio in 2050. Ben jij een particulier, bedrijf of instelling en heb jij ideeën voor innoverende initiatieven die hieraan kunnen bijdragen? Delfland ondersteunt graag met kennis, expertise en/of een financiële bijdrage. Dit jaar is er nog budget van de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie beschikbaar voor goede ideeën.

Met onze werkwijze ‘Met Perspectief’ gaat het niet alleen om de uitvoering van fysieke maatregelen. Ook andere activiteiten die (in)direct bijdragen aan een klimaatkrachtig Delfland kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning via deze werkwijze. Voorbeelden zijn: 

  • Het ondersteunen van buurt- of VVE-initiatieven zoals het groenblauw maken van de leefomgeving. 

  • Het uitvoeren van pilots of het doen van onderzoek naar mogelijkheden om water op te vangen. 

  • Het ontwikkelen van een lesprogramma voor scholen. 

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden vind je hier.