Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie tijdelijk gesloten

Delfland is het afgelopen half jaar veel groene daken, klimaatbestendige tuinen en regentonnen rijker geworden. Zoveel zelfs dat de pot van de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie voor dit jaar momenteel leeg is.

De Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie is een groot succes! Er zijn dit jaar tot nu toe ruim 190 aanvragen gedaan voor een bijdrage aan diverse groene maatregelen. Zo kwamen er 80 groene daken bij, werden 25 regentonnen aangeschaft en legden 11 scholen een groenblauw schoolplein aan. In 74 gevallen werden een of meer diverse maatregelen genomen. 

Verschillende partijen maakten gebruik van de regeling:

  • 87% particulieren
  • 6% scholen
  • 4% instellingen (woningcorporaties e.a.)
  • 3% bedrijven

Het plafond voor dit jaar is hiermee bereikt, daarom is het momenteel niet mogelijk om een stimuleringsbijdrage aan te vragen. Mogelijk komt er dit najaar meer budget beschikbaar voor de stimuleringsregeling klimaatadaptatie. Houd daarom deze website in de gaten.

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Maak je tuin, plein, dak of straat klimaatbestendig!

Vraag subsidie aan

Project Groene Mient

Het bewonersinitiatief ‘Groene Mient’ realiseerde in Den Haag in een CPO het duurzame project met een klimaatadaptief én sociaal karakter.

Bekijk het project
bekijk het nieuwsarchief