Stimuleringsregeling voor groenblauwe maatregelen loopt storm

Sinds 2017 stimuleert Delfland bewoners, bedrijven, scholen en organisaties om hun tuin of terrein aan te passen aan steeds extremer weer. Zo vangen we samen regenwater op en vermindert de kans op wateroverlast bij hevige regenbuien of langdurige droogte. Delfland helpt je daarbij graag op weg met kennis en een financiële bijdrage. Steeds meer mensen stropen de mouwen op en gaan zelf aan de slag. Het beschikbare budget voor dit jaar is hierdoor al bijna op.

Voor 2021 had Delfland in totaal € 500.000 beschikbaar gesteld voor klimaatkrachtige initiatieven. Hiervoor bestaan twee soorten stimuleringsregelingen: ‘In Actie’  - voor kleine maatregelen zoals een regenton of groendak - en ‘Op Maat’ - voor grootschalige projecten.

Regeling ‘Op Maat’ niet meer beschikbaar

Vanwege de vele aanvragen is het beschikbare budget voor de stimuleringsregeling ‘Op Maat’ op. Je kunt dus geen aanvraag meer indienen. Er was in totaal € 260.000 beschikbaar. Deze regeling was erg populair en er zijn in totaal 33 aanvragen ingediend. 

De regeling 'In Actie' is nog wel beschikbaar, maar gaat ook hard. Naar verwachting is dit beschikbare budget rond de zomer ook op. Wil je hier nog gebruik van maken? Kijk dan op delfland.nl/subsidie.

Met of zonder financieel duwtje in de rug, iedereen kan blijven meedoen. Tegelwippen, bomen planten, groendak aanleggen. Samen vangen we regenwater op en beschermen we onze regio tegen wateroverlast.

Benieuwd hoe anderen dit doen? Bekijk mooie voorbeelden op klimaatkrachting.nl/projecten.