Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Help jij ook mee onze regio voor te bereiden op extreem weer?
Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem; ook in Delfland. Het is één van de gevolgen van de klimaatverandering. Delfland kan deze gevolgen niet alleen verhelpen: daar zijn bewoners, bedrijven en organisaties ook bij nodig. Wil jij met je tuin, terrein, dak, plein, park of straat ook bijdragen aan een omgeving die is voorbereid op extreem weer?

Delfland stopt met Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie per 1 januari 2024. Tot 31 december 2023 kunt u nog een aanvraag indienen voor de regeling. Hierbij geldt: op = op.  Op 6 december is er nog een bedrag beschikbaar van 9.500 euro. De maatregelen moeten binnen negen maanden na toekenning zijn gestart. Op deze pagina vindt u informatie over de voorwaarden en hoe u een bijdrage aanvraagt. 

Vraag een bijdrage aan via onze Stimuleringsregeling of de Werkwijze Klimaatadaptatie. Delfland betaalt graag mee aan jouw idee. In 2023 ligt de nadruk op grootschalige initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan het opvangen en vasthouden van regenwater. Delfland stelt hiervoor € 290.000 beschikbaar.

Met onze (financiële) bijdragen wil Delfland stimuleren dat er meer regenwater wordt vastgehouden. Het opvangen, (tijdelijk) bergen en mogelijk hergebruiken van regenwater heeft veel positieve effecten.

Een tuin, dak, plein, straat of bedrijfsterrein met meer groen ziet er mooier uit. Het is ook leuker en gezonder om op een schoolplein met meer groen te spelen. Daarnaast is het met warm weer koeler in een tuin met meer groen en minder tegels.

Hoe ondersteunt Delfland mijn klimaatadaptieve project?

Delfland kent twee mogelijkheden om klimaatadaptatie te stimuleren. Hieronder volgt een korte toelichting. Als je doorklikt op de link erachter vind je meer informatie.

  1. Regeling 'Op Maat'
    Wil jij met een grootschalig initiatief bijdragen aan het opvangen van regenwater? Deze regeling is bedoeld voor grootschalige maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan het opvangen en vasthouden van regenwater. Denk aan een groot groendak (van bijvoorbeeld 70 m2 die 30 liter/m2 bergt), een wadi of een ondergrondse waterberging. Mogelijk ontvang je voor je initiatief een tegemoetkoming in de kosten. Delfland draagt tot maximaal 30% bij aan de kosten en niet meer dan € 500 per m3 waterberging. Meer informatie over deze regeling lees je in de Q&A Klimaatadaptatie Op Maat.
  2. Werkwijze 'Met Perspectief'
    Heb je een initiatief dat niet past binnen de regeling Op Maat maar dat in potentie wél een grote bijdrage kan (gaan) leveren aan een klimaatbestendig Delfland? Denk aan haalbaarheidsonderzoeken, buurtinitiatieven en activiteiten om bewustwording te vergroten. Ga dan met ons in gesprek hoe Delfland jouw initiatief kan ondersteunen. Je vindt meer informatie in de Q&A Werkwijze Klimaatadaptatie Met Perspectief.

Hier vind je meer tips en inspiratie om je tuin te vergroenen of om meer water op te vangen? 

Kijk ook eens bij regelingen gemeenten en provincie

In een aantal gemeenten zijn er ook subsidieregelingen. Misschien kun je daar (ook) een subsidie aanvragen. Hieronder vind je voor een aantal gemeenten de link naar de betreffende regeling.