Toegankelijkheidsverklaring

Wij willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheid (WCAG 2.1 op niveau AA). Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor alle gebruikers.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01-09-2019.

De ambitie is dat alle informatie op onze website in begrijpelijk Nederlands is opgeschreven en dat de site voor iedereen bruikbaar is. Op een groot aantal punten voldoen we aan de toegankelijkheidseisen.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Hoogheemraadschap van Delfland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Klimaatkrachtig gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Lees de volledige verklaring hier.

Afbeelding van een toegankelijkheidslabel waar Klimaatkrachtig een B scoort

 

Vragen of problemen?

Heb je tips om de website gebruiksvriendelijker te maken? Of ervaar je een probleem met de toegankelijkheid? Neem contact met ons op via info@klimaatkrachtig.nl. Dan zoeken we naar een passende oplossing voor u.