Over ons

Het klimaat in Nederland verandert. We krijgen te maken met een stijgende zeespiegel en vaker voorkomende weersextremen. Denk aan hoosbuien, langdurige droogte en extreem hoge temperaturen. Bebouwde gebieden in de regio Delfland zijn hier kwetsbaar voor.

Gevolgen van extreem weer

Door verstedelijking ontstaat steeds meer bebouwing en neemt de hoeveelheid verharding (zoals straten, pleinen en betegelde tuinen) toe. Daardoor zakt het regenwater niet meer de bodem in maar stroomt het direct af naar de riolering en het watersysteem. Vooral bij hevige regenval kan dit leiden tot overlast en schade. Daarnaast voeren we zo het overtollige regenwater af in plaats van het vast te houden voor droge tijden. Een gemiste kans. Tijd voor een slimmere aanpak!

Gezamenlijke aanpak

Mensen wonen, werken en leven met plezier in de regio Delfland. Willen we dit ook in de toekomst zo houden dan is het noodzakelijk om nú – en samen – slimme klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Op daken, in tuinen en parken, pleinen en straten, de ondergrond, de riolering en het watersysteem. Van kleine tot grote initiatieven: iedereen kan en moet bijdragen. Want regenwater valt overal. Alleen samen maken we de regio klimaatkrachtig.

Klimaatkrachtig Delfland

Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van Hoogheemraadschap Delfland vóór de regio Delfland. Het netwerk Klimaatkrachtig Delfland verbindt partijen, initiatieven en projecten en wisselt kennis en kunde uit. Het inspireert en faciliteert hen om samen te werken. Klimaatkrachtig Delfland laat aansprekende projecten en initiatieven van partners zien en zet daarmee andere partijen aan om ook in beweging te komen. Daar ligt de kracht van Klimaatkrachtig Delfland. 

Het is een netwerkaanpak die met lokale samenwerking grote stappen zet richting een ‘klimaatkrachtig’ Delfland. Zo zorgen we ervoor dat onze regio niet alleen bestand is tegen het veranderende klimaat, maar tegelijkertijd ook mooier en leefbaarder wordt!

Weten welke partners zich al inzetten voor een klimaatkrachtige regio Delfland?

Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner