100 ha glas aangesloten bij Rainlevelr tegen wateroverlast

Na een pilot van het Hoogheemraadschap van Delfland doen nu tien glastuinbouwbedrijven mee met Rainlevelr. Dit is een aflaatsysteem gericht op meer bergingscapaciteit om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast zitten er nog acht bedrijven in de opstartfase. Als deze bedrijven operationeel zijn, is er in totaal 100 hectare glas aangesloten.

Voorafgaand aan een zware bui krijgen deelnemers aan Rainlevelr per sms een verzoek om water af te laten. Het is aan de kweker om dit al of niet te doen. Wanneer de kweker zijn waterbassin leeg laat lopen, kan het bassin tijdens hevige regenbuien veel water opvangen, waarmee de kweker de kans op wateroverlast voor zijn bedrijf en de omgeving verkleint. In glastuinbouwgebieden is wateroverlast nog altijd een probleem, zo bleek vorig jaar mei nog.

Bij de bedrijven die meedoen zijn projectborden geplaatst. Delfland heeft de ambitie om de oppervlakte in 2019 te verdubbelen.

Deelname heeft als extra groot voordeel dat de kweker inzicht krijgt in het actuele waterpeil van zijn bassin. Dat verloopt via een dashboard functie die geïnstalleerd wordt op de klimaatcomputer. De aansluitkosten hiervan zijn voor rekening van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Rainlevelr is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeente Westland, LTO Glaskracht en Lans.

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner
bekijk het nieuwsarchief