2 van de 3 Nederlanders ervaart wateroverlast

Wist je dat twee derde van de Nederlanders geregeld wateroverlast heeft? Bijvoorbeeld doordat wegen en straten onder water komen te staan bij regenval. Dat blijkt uit onderzoek van Ons Water. Steeds meer mensen nemen maatregelen om overlast tegen te gaan, maar de bekendheid met preventieve maatregelen is nog te beperkt.

Straten en tuinen die blank staan, tunnelbakken en garages die onder water staan. Het is een terugkerend beeld bij hoosbuien. De netwerkorganisatie Ons Water laat om het jaar het onderzoek ‘Waterpeil’ uitvoeren door MarketResponse. Hieruit blijkt dat inwoners van Nederland veel weten over wateroverlast en er veel ervaring mee hebben. Maar ze weten maar in beperkte mate wat ze zelf kunnen doen om overlast te voorkomen.

Regentonnen en groene tuinen
De mensen die wél in actie komt om overlast tegen te gaan, noemt vergroenen van tuinen en aanschaffen van regentonnen als de meest genomen maatregelen. De waterbeheerders die samen Ons Water vormen vinden het belangrijk dat deze trend doorzet, omdat het tegengaan van de verstening van Nederland een belangrijke pijler is in het beperken van schade door wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Door ruimte te geven aan water om te infiltreren in de bodem, wordt de sponswerking van de bodem gebruikt om een teveel aan water op te slaan.

Week van Ons Water
Tijdens de Week van Ons Water van 10 t/m 26 oktober worden verschillende initiatieven gepresenteerd en activiteiten georganiseerd die het vergroenen van tuinen bevorderen. De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en aan te geven wat mensen zelf kunnen doen om hun voeten droog te houden en het water schoon. Want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten!

Delflandse tentoonstelling ‘Wij & Water’
Zo organiseert Delfland de tentoonstelling ‘Wij & Water’. Een reizende tentoonstelling met persoonlijk verhalen van inwoners in Delfland over het omgaan met water. De tentoonstelling is voor het eerst te zien van 19 oktober tot en met 6 november bij het natuur-, milieu- en educatiecentrum (NME-centrum) in Schiedam. Wil je meer informatie? Kijk dan op de pagina van Delfland.