Check de klimaatatlas Delfland

Benieuwd naar waterdieptes bij extreme neerslag, de begaanbaarheid van wegen bij extreme neerslag, de risico’s op wateroverlast bij panden, kwetsbare objecten vanwege de (gebruiks-)functie, bodemdaling of hittestress? Check het in de klimaatatlas die sinds kort beschikbaar is.

De klimaatatlas Delfland is een uitsnede van de eerder gepubliceerde provinciale klimaatatlas. De atlas brengt de klimaatopgave op het gebied van wateroverlast en hitte in beeld en ondersteunt zo gemeenten binnen het beheersgebied van Delfland. Dit beeld helpt de gemeenten om een klimaatadaptatiestrategie op te stellen waarbij ze bewoners, bedrijven en belangengroepen kunnen betrekken.

Enkele gemeenten binnen het beheergebied hebben al een eigen klimaatatlas. Delfland ondersteunt met deze atlas de overige gemeenten. Er is veel zorg en aandacht besteed aan deze atlas, maar het kan zijn dat de inhoud nog niet volledig is. De komende tijd onderzoekt Delfland welke nieuwe informatie de gemeenten graag in de atlas willen terugzien en welke modellen we verder kunnen verbeteren.

De atlas is te vinden op: www.delfland.klimaatatlas.net

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen
bekijk het nieuwsarchief