De stad als spons: voorkom schade aan groen bij droogte

Groen in de stad heeft een positief effect op de gezondheid, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, dempt geluidshinder, draagt bij aan regenwaterbeheer en verkoelt. Groen in de stad is dus iets waar we zuinig op moeten zijn.

Uitgaande van de KNMI'14 scenario's is er in 2050 twee keer zoveel kans op een ‘2018-droogte’. Het Nationaal kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) heeft onderzocht wat de gevolgen daarvan zijn voor het  groen in de stad, en wat we kunnen doen om schade te voorkomen. 

Ook Klimaatkrachtigpartner De Urbanisten hebben de stad onder de loep genomen. Zij laten zien hoe de stad Rotterdam als spons kan werken om regen op te vangen, vast te houden en te hergebruiken. Bekijk het onderzoek en de tips in City as a Sponge.

De sleutels tot droogtebestendiger groen liggen bij drie factoren: soortkeuze, inrichting van de groeiplaats en het vochtgehalte van de bodem. Droogtebestendig groen is alleen te bereiken wanneer de partijen die aan deze knoppen draaien goed samenwerken. Dus groenbeheerders, stedenbouwkundigen en waterbeheerders ga aan de slag met de bevindingen uit deze green Paper Droogte en stedelijk groen