De WaterStraat bestaat vijf jaar!

Kom ook naar het WaterStraat event!

De WaterStraat bestaat dit jaar vijf jaar! In de afgelopen vijf jaar hebben we veel kennis en inzichten opgedaan. Om op feestelijke wijze stil te staan bij dit bijzondere moment organiseren wij op dinsdag 23 mei een kennisfestival! We delen behaalde successen en geleerde lessen. Blader door het WaterStraat magazine, laat je inspireren door succesverhalen van de ondernemers en bezoek meerdere kennissessies over onderzoeksresultaten. Meld je nu aan en vier met ons vijf jaar WaterStraat op The Green Village.

Logo vijf jaar waterstraat

Wanneer: 23 mei 12.00-17.00 uur
Waar: WaterStraat

Programma

12.15 uur Inloop met vegetarische lunch

12:45 uur Plenair programma:

– Terugblik door Hoogheemraadschap van Delfland

– Keynote door dr. ir. Martine Rutten van de TU Delft

– Reflectie door Deltacommissaris Peter Glas

– Presentatie ‘Vijf Jaar WaterStraat’-Magazine

13:35 uur Rondleiding langs innovaties en delen van praktijkervaringen

14:30 uur Workshopronde 1 over onderzoeksresultaten

15:30 uur Workshopronde 2 over uitdagingen in de praktijk

16:30 uur Plenaire afsluiting en borrel met live muziek

Workshopronde 1: Onderzoeksresultaten van klimaatadaptieve maatregelen

Start: 14.30 uur

1. De Waterbergende Weg – Hoe kunnen we infiltrerende wegen optimaliseren en opschalen om steden klimaatadaptief in te richten?

Resultaten van veld- en praktijkonderzoek bij reeds aangelegde waterbergende wegen in verschillende gemeenten. Hoe functioneren de wegen over een langere periode van tijd? En hoe zetten we deze inzichten om in concrete eisen voor ontwerp, aanleg en beheer van de waterbergende weg.

2. Groen parkeren: Kennis en ervaring delen over het concept, realisatie en de resultaten.

Vaak wordt groen parkeren niet goed aangelegd of heeft het nog een slecht imago; dat het niet groen wordt of niet infiltreert. Door de inzichten uit langdurige onderzoeken weten we wat er aan regenwater geborgen kan worden en hoe een groene parkeerplaats ook groen blijft.

3. Circular Rain – Regenwater zuiveren en bergen met natuurlijk, circulair en hernieuwbaar materiaal.

Door opgevangen regenwater te bufferen en gelijktijdig te zuiveren, zijn diverse nuttige toepassingen voor dit water denkbaar.

4. Infiltrerende Stad – Hoe krijgen we zoveel mogelijk water de bodem in?

Onderzoek geeft inzicht in het benodigd beheer van infiltrerende verhardingen en buffers voor de lange en korte termijn. Zo kunnen o.a. gemeenten de effectiviteit van de verharding op lange termijn waarborgen.

5. Hittestress in de stad – Ontwerprichtlijnen voor leefbare straten en pleinen

Het inzetten van groen om hittestress tegen te gaan lijkt een open deur. Maar hoe pas je groen, ontwerpprincipes en innovaties het beste toe zodat het ook impact heeft op de leefbaarheid van de stad? Onderzoek toont aan waar en welk groen en welke ontwerpen het beste toegepast kunnen worden en hoe je hierin bij de inrichting van de stad rekening mee kan houden.

 

Workshop ronde 2: Knelpunten en hun oplossingen

Start: 15.30 uur

6. Ondernemen voor klimaatadaptatie – Meegroeien met de opgave

De urgentie voor klimaatadaptatie is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Hoe is dat geweest voor ondernemers in deze wereld? Hoe houd je je staande en blijf je innoveren? Krijg een doorkijkje naar de succesfactoren.

7. Afval is een grondstof – Regelgeving van last naar kans

Al snel wordt reststroom afval genoemd en daardoor moet iemand die dat wil hergebruiken een vergunning hebben als afvalverwerker. Dat zit het hergebruik enorm in de weg. Inmiddels is er regelgeving gekomen, waardoor hergebruik makkelijker wordt.

8. Kwaliteitseisen verwerken in standaarden voor infiltratie hemelwater

De kwaliteit van infiltratiemaatregelen voor hemelwater is belangrijk om te kunnen toetsen. Welke standaarden zijn er al? Welke aanvulling is nodig? En hoe zorgen we ervoor dat er standaarden komen?

9. De klimaatadaptieve straat is maatwerk

De wereld van de straat is mooi maar complex. We hebben te maken met veel partijen, veel regels en verstopte potjes met geld. Er is geen kant-en-klaar plan om de straat te realiseren. Het is vooral een kwestie van ambitie, van lef tonen, doen en doorzetten. Van stap voor stap een weg zoeken, elke keer weer opnieuw en elke keer een andere weg.

10. Klimaatkrachtig Delfland – de rol van een waterschap bij klimaatadaptatie

Ook in de regio Delfland is klimaatadaptatie een groot probleem. Delfland kan dit niet alleen verhelpen: daar zijn bewoners, bedrijven en organisaties ook bij nodig. Daarom richtte ze o.a. het netwerk Klimaatkrachtig op. Samen met stimuleringsregeling probeert zij ook financieel een impuls te geven.

De WaterStraat is een initiatief van Hoogheemraadschap van Delfland, The Green Village en VPdelta+.