Delfland stopt met Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Klimaatverandering vraagt om grootschaligere maatregelen.

Het college heeft besloten de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie per 1 januari 2024 te stoppen. In plaats daarvan richt Delfland zich de komende jaren op grootschaligere gebiedsgerichte maatregelen. Hiervoor versterkt het waterschap de samenwerking met partijen als gemeenten, bedrijven en woningcorporaties.  

Klimaatverandering gaat sneller dan gedacht

De klimaatscenario’s van het KNMI laten zien dat het klimaat sneller en heftiger verandert dan gedacht. Dit vraagt om versnelling en uitvoering van meer grootschalige maatregelen. Hiervoor versterkt Delfland de samenwerking met partijen als gemeenten, bedrijven en woningcorporaties. Het waterschap wil samen met deze en andere partijen meer impact maken door gebiedsgericht aan de slag te gaan. Voorbeelden van grootschaligere maatregelen zijn de klimaatadaptieve binnentuin van Staedion aan de Haagse Elboogstraat en de ondergrondse waterberging in de Rotterdamse wijk Spangen. Dit is effectiever dan het subsidiëren van kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen.

Klimaatbewustzijn toegenomen door stimuleringsregeling

Met de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie stimuleerde Delfland sinds 2016 particulieren, bedrijven, organisaties en instellingen in het beheergebied maatregelen te nemen om regenwater op te vangen. Delfland droeg daarvoor financieel bij aan diverse projecten. Bijvoorbeeld aan de aanleg van groenblauwe schoolpleinen of groene daken op woningen en schuren. Het klimaatbewustzijn is sindsdien toegenomen.

De regeling Op Maat is wegens succes niet meer beschikbaar! Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.