Duurzaamheidscafé Vestia in teken klimaatadaptatie

Duurzaamheid kent vele gezichten, waarbij voor woningbouwcorporaties en hun huidige beleid de nadruk ligt op de energietransitie. Dit hoeft echter niet te betekenen dat corporaties de ogen sluiten voor andere problemen die de maatschappij raken. Wel ontbreekt het vaak aan de juiste kennis, over thema’s zoals klimaat. Om de kennis leemte te verkleinen organiseert Vestia regelmatig een duurzaamheidscafé, waarbij onlangs klimaatadaptatie op het programma stond.

Delfland, Vestia en klimaatadaptatie

Het Hoogheemraadschap van Delfland trapte de bijeenkomst af met een presentatie. Hoe worden de klimaatsveranderingen gevoeld, wat zijn de raakvlakken op dit thema tussen corporaties, gemeente en waterschap, en hoe kunnen partijen elkaar versterken? Aan de hand van een casus in Den Haag (een specifieke locatie waar af en toe wateroverlast is), werd een stresstestanalyse over het vastgoed geïntroduceerd. Deze analyses ondersteunen het proces, om tot de kern van de problemen te komen in de stad, gekoppeld aan het vastgoed. Tijdens de presentatie werd ingegaan op effectieve oplossingen en de positieve effecten die klimaatadaptieve projecten kunnen hebben voor betrokken partijen.

Omgaan met wateroverlast en waterschade

Vestia heeft zelf een flink aantal praktijkvoorbeelden, waarbij er in bepaalde periodes wateroverlast en -schade aan het vastgoed wordt geconstateerd. Hoe hier nu precies mee om te gaan, is nog lastig. Wel werken ze aan het koppelen van het thema klimaatadaptatie aan het duurzaamheidsprogramma van de corporatie.

Als laatste werd er ingegaan op een duurzaamheidsproject dat uiteindelijk veel van zijn oorspronkelijke kwaliteiten heeft verloren door de financiële omkadering. Het gesloten krijgen van de businesscase blijft een groot probleem waar partijen tegenaan lopen. Grootschalige projecten zijn hierbij niet altijd de oplossing.

Het duurzaamheidscafé was informatief en werd ondersteund met prikkelende stellingen,”: was het enthousiaste eindoordeel van een van de deelnemers.

Klimaatkrachtig en samenwerking met corporaties

Klimaatkrachtig Delfland deelt kennis, geeft inzicht in probleemlocaties en voert graag een risicodialoog om uiteindelijk te kijken naar de effectieve maatregel. Gaat uw corporatie ook graag met ons in gesprek? Neem dan contact op met info@klimaatkrachtig.nl.