Indieningstermijn voor tweede tranche uitvoeringsprojecten geopend

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) biedt extra ondersteuning aan overheden en regio’s die de klimaatadaptatie-opgaven in beeld hebben, waar aantoonbaar sprake is van urgente problematiek. De indieningstermijn voor de tweede tranche projecten is nu geopend. Indienen kan tot 15 november

Op die manier wil de minister de uitvoering bij koplopers versnellen. In 2019 en 2020 komt een aantal uitvoeringsprojecten in aanmerking voor ondersteuning. De eerste selectie van projecten is achter de rug.

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk
bekijk het nieuwsarchief