Intentieverklaring voor een klimaatadaptiever Rijswijk

Ons klimaat verandert. Steeds heftigere buien, langdurige hitte en droogte wisselen elkaar af. Rijswijk moet goed voorbereid zijn om deze veranderingen beter op te kunnen vangen. Nu en in de toekomst. Daarom hebben de gemeente Rijswijk, het Hoogheemraadschap van Delfland en woningcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen op 31 augustus een handtekening gezet onder de Focusaanpak Rijswijk: Intentieverklaring voor een Klimaatadaptieve en Biodiverse Woonomgeving.

Partijen tekenen een intentieverklaring

Met deze gezamenlijke Focusaanpak Rijswijk spreken de vier partijen de intentie uit om de komende jaren samen te werken aan een Rijswijk dat voorbereid is op een extremer klimaat. Met deze ondertekening erkennen de partijen dat de noodzaak hoog is en concrete acties nodig zijn voor een groener en duurzaam Rijswijk. 

Voorbereid op de toekomst

Alle partijen voelen de verantwoordelijkheid om de biodiversiteit in Rijswijk te verbeteren en klimaatbestendig te maken, en werken daar al volop aan. Bijvoorbeeld door meer groen aan te brengen in de openbare ruimte om hittestress aan te pakken en maatregelen te treffen tegen wateroverlast door extreme neerslag. Door nu samen op te gaan trekken, kan er nog sneller actie ondernomen worden.

Hoogheemraad Manita Koop (Hoogheemraadschap van Delfland): “Wij zijn blij met deze samenwerking. Water houdt zich niet aan begrenzingen. Water raakt ons allemaal. Door structureel en op grotere schaal samen te werken, zetten we grotere stappen op weg naar een klimaatbestendige regio.”

Wethouder Mark Wit: “We doen al veel om Rijswijk groener te maken en de biodiversiteit te versterken. Zo hebben we afgelopen jaar duizend bomen geplant en kunnen inwoners hun eigen geveltuintje maken met een subsidie van de gemeente. Maar we moeten veel meer doen om voorbereid te zijn op de toekomst. De opgave waar we voor staan is enorm. Ik ben dan ook blij dat we met deze intentieverklaring onze samenwerking kunnen verdiepen en uitbreiden.”

Samenwerken

Alle partijen slaan graag de handen ineen om samen te werken aan een Rijswijk dat voorbereid is op een extremer klimaat.

Daphne Braal, bestuurder Vidomes: We zijn erg blij dat we samen aan de slag gaan om onze doelen op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren. Voor onze huurders is het belangrijk dat we de risicos van de gevolgen van klimaatverandering beperken. Met deze samenwerking willen we de kans op hittestress en wateroverlast verkleinen. Ook zetten we ons in om stapje voor stapje de omgeving rondom onze complexen te vergroenen.”

Het is belangrijk dat iedere partij zijn verantwoordelijk neemt, geeft ook Rob van den Broeke,  directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen, aan.Rijswijk Wonen zet de stappen die verstandig zijn ten aanzien van hittestress en waterberging, uiteraard binnen de financiële grenzen die een woningstichting heeft en met de technische mogelijkheden die er op dat moment zijn. Het is belangrijk dat eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt; klimaatadaptatie gaat ook vaak over de inrichting van openbaar gebied, het gebied waarover de gemeente vaak zeggenschap heeft. Samen staan we voor een gedeeld doel.”

De vier partijen gaan dit jaar nog afspraken maken over de aandachtsgebieden, de gezamenlijke inzet en de organisatie.

Maak Rijswijk groener

Iedereen kan een bijdrage leveren aan een groener en klimaatbestendig Rijswijk. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een geveltuintje of door het adopteren van een boomtuin. Heb je samen met je buren een idee om je straat of buurt groener te maken? Dan kan jullie idee in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente tot een bedrag van €250 euro. Kijk voor meer informatie over het aanleggen van een geveltuin, het adopteren van een boomtuin of het insturen van een Groen Idee op samen.rijswijk.nl/groen.