Jaarrapportage 2019 Klimaatkrachtig Delfland

Onlangs verscheen de Jaarrapportage over 2019 van Klimaatkrachtig Delfland 'Op weg naar een klimaatbestendige en waterrobuuste regio.'

Doelstellingen en resultaten

In de Jaarrapportage is te lezen welke resultaten zijn behaald op de drie doelen van Klimaatkrachtig Delfland, te weten: 

  • meer bewustwording van effecten en impact van klimaatverandering;
  • kwetsbaarheid verminderen door middel van maatregelen die regenwater opvangen en vasthouden;
  • meer borging van klimaatadaptatie in werkprocessen en gedrag.