Klimaatatelier brengt knelpunten in kaart

De gemeente Westland organiseerde onlangs samen met Nelen en Schuurmans en het Hoogheemraadschap van Delfland het eerste klimaatatelier. Hier inventariseerden zij met de aanwezigen aan de hand van verschillende kaarten knelpunten en kansen op het gebied van droogte, hitte, wateroverlast en waterveiligheid.

Vanwege het veranderende klimaat en de bijbehorende hevigere neerslag en hetere zomers hebben gemeenten de opdracht gekregen om in kaart te brengen hoe kwetsbaar de gemeente is voor klimaatverandering en wat ze daaraan kunnen doen. Gemeenten moet meer klimaat- en waterrobuust worden. Dus ook de gemeente Westland.

Klimaatvisie voor Westland

De gemeente Westland werkt daarom aan een klimaatvisie en een uitvoeringsprogramma met als doel de gemeente (sneller) klimaatadaptief in te richten. Tijdens het klimaatatelier dachten naast medewerkers van de gemeente en het waterschap ook de Provincie Zuid-Holland, woningcorporaties, de GGD en de Veiligheidsregio Haaglanden mee.

Binnenkort is er een tweede klimaatatelier. Hier gaan de deelnemers aan de slag met een gezamenlijke ambitie en strategie op het gebied van klimaatadaptatie.