Klimaatbestendig en groen bouwen in Eindhoven met nieuwe rekentool

Eindhoven zet duidelijke stappen om de stad klimaatbestendig én groen te maken. Dat draagt bij aan een leefbare stad. Voor nieuwbouw ontwikkelde de gemeente nieuw beleid. Elk bouwproject moet nu een bepaald aantal kubieke meter water bergen. Een eenvoudige rekentool helpt bouwers om de verplichte waterbergingsopgave te berekenen. De nadruk ligt hierbij op het vergroenen van de bebouwde omgeving. Meer groen levert namelijk tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de andere klimaatopgaven: hittestress en verdroging.

In Eindhoven willen ze zo klimaatbestendig mogelijk handelen. Omdat het weer extremer wordt, lukt dat niet alleen op openbaar terrein en dienen ook op particuliere grond maatregelen worden getroffen. Daarom gaat de gemeente Eindhoven een stap verder en vraagt van elk nieuwbouwplan om een waterberging te realiseren. Maar het gaat niet alleen over water, het gaat ook over groen. Daarom ontwikkelde de gemeente een rekentool. Want met alleen een ondergrondse waterberging kom je er niet. De gemeente Eindhoven besloot naar het geheel aan klimaatopgaven te kijken. Alle opgaven: wateroverlast, hittestress en verdroging, hebben meer aan groen om water op te vangen, de omgeving te verkoelen, grondwater aan te vullen, waterverdamping te bevorderen en meer insecten en vogels te trekken. Groen dient meerdere doelen.

Het volledige artikel staat op de website Klimaatadaptatie Brabant, lees hier het hele artikel.

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen
bekijk het nieuwsarchief