Klimaatkrachtig Delfland: een uniek netwerk van 60 partners van het Hoogheemraadschap van Delfland

Buiten liep het kwik tot ver boven de 30 graden, binnen werd er hard gewerkt aan de gezamenlijke ambitie om regio Delfland klimaatbestendig te maken. Meer dan 60 partners – publiek en privaat - van het netwerk Klimaatkrachtig Delfland kwamen op de eerste partnerbijeenkomst af.

Delfland eerste waterschap dat op grootschalige wijze met klimaatadaptatie aan de slag is
Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland vóór de regio Delfland. Hiermee werkt het waterschap actief samen met partijen, initiatieven en instellingen in de regio en brengt kennis en projectideeën bij elkaar. Diverse organisaties waaronder gemeenten, adviesbureaus, hoveniers, tuincentra, natuurverenigingen en woningbouwcorporaties sloten zich het afgelopen jaar aan bij de beweging en het aantal partners groeit nog steeds. Delfland is daarmee het eerste waterschap dat op zo’n grootschalige wijze met het thema klimaatadaptatie aan de slag is.

De omgeving klimaatbestendig inrichten moeten we met zijn allen doen
De kersverse Hoogheemraad Manita Koop opende de bijeenkomst met de woorden dat ze verheugd was voor een volle zaal te staan met partijen die het belang zien van dit onderwerp. “De leefomgeving klimaatadaptatief inrichten moeten we echt met zijn allen doen!” Partners gingen vervolgens in gesprek over ambities en doelstellingen van het netwerk. Later dit jaar vindt er een tweede partnerbijeenkomst plaats.

Tijdens de middag werden twee partners in het zonnetje gezet met een prijs. Woningbouwcorporatie Havensteder voor de klimaatadaptieve tuin bij de ‘Spetterflat’ in Rotterdam west en Tuincentrum Ockenburgh omdat zij op de winkelvloer veel aandacht voor klimaatadaptieve maatregelen hebben en hun personeel bijscholen op het gebied van het waterbestendig inrichten van tuinen.

Hier vind je een video-impressie van de dag.

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner
bekijk het nieuwsarchief