Klimaatkrachtig Delfland lid van Tuinbranche Nederland

Klimaatkrachtig Delfland is lid geworden van Tuinbranche Nederland. Met het lidmaatschap van deze brancheorganisatie voor retailers, leveranciers en kwekers in de tuin(centrum)branche vergroot Klimaatkrachtig Delfland haar kennis over deze branche met als doel een nauwere samenwerking met de brancheorganisatie en haar leden. Deze partijen hebben tenslotte een belangrijke rol in het klimaatkrachtiger inrichten van de regio.

Tuinbranche Nederland en Klimaatkrachtig Delfland hebben de wens uitgesproken om samen op te trekken in hun gedeelde doel om de regio klimaatadaptiever in te richten. Dit zal zich de komende jaren uiten in diverse gezamenlijke projecten en activiteiten waarbij de beweging het netwerk van de brancheorganisatie kan benutten. Denk hierbij aan het organisatie van kennisbijeenkomsten, het benutten van elkaar kennis op het gebied van (markt-)ontwikkelingen en het ondersteunen van retailers bij periodieke thematische acties.

Krachten van beide partijen gebundeld

De brancheorganisatie die ook partner is van Klimaatkrachtig Delfland, behartigt de belangen van ruim 500 retailers, leveranciers en kwekers in de tuin(centrum)branche, brengt marktontwikkelingen inzichtelijk, probeert te inspireren en streeft ernaar dat ondernemers optimaal kunnen ondernemen. Klimaatadaptatie speelt daar ook een rol in en met deze samenwerking worden de krachten van beide organisatie gebundeld.