Nieuwe waterbergingen in Westland

De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland gaan samen twee waterbergingen aanleggen. Deze nieuwe bergingen kunnen straks bij hoge waterstanden zeker 50.000 m3 aan water opvangen.

In de toekomst regent het vaker en harder door klimaatverandering. De gemeente Westland ligt laag en heeft bovendien veel verharding door wegen, kassen en gebouwen. Hierdoor kan de bodem het water niet goed opnemen en heeft de gemeente meer dan gemiddeld wateroverlast na extreme regenval. 

“Daarom trekken we samen met het hoogheemraadschap op om Westland veiliger te maken,” zegt wethouder Leen Snijders (openbare ruimte). “Deze bergingen zijn een goed instrument, bij extreme regenbuien komt het water hierin terecht, bovendien leveren ze extra groen op waardoor we de leefomgeving voor onze inwoners verbeteren.””, Hoogheemraad Antoinette Jans van Delfland vult aan: “Een robuuste en aantrekkelijke manier. Want in dergelijke bergingen kunnen we het water tijdelijk opvangen tot het gestopt is met regenen. Daarna kan het water alsnog afgevoerd worden.”

In december besloten de Westlandse gemeenteraad en de Verenigde Vergadering van Delfland positief over de plannen voor de waterbergingen. De gemeente en het waterschap kiezen voor twee kansrijke locaties en werken deze uit naar een definitief ontwerp. Voor wie nu heel nieuwsgierig wordt en alvast een kijkje wil nemen: zover is het nog niet. De gemeente en Delfland gaan nu starten met de grondverwerving, samen met alle betrokkenen mooie ontwerpen maken en het besluit tot uitvoering voorbereiden.