Onderzoek 'Meten op hoogte'

Groenblauwe daken vangen hoosbuien op, verminderen hittestress en vergroten de biodiversiteit. Het rapport 'Meten op hoogte' beschrijft de uitkomsten van het onderzoek aan twaalf groenblauwe daken naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit.

Groenblauw dak Daltoncollege Voorburg

Een van de daken die onderzocht wordt is het groenblauwe dak van het Daltoncollege in Voorburg. Op het dak van deze school is een groendak aangelegd van 1.500 vierkante meter. Het dak bestaat uit deelgebieden met verschillende materialen van Universal Greenfields. Het onderzoek maakt inzichtelijk in welke mate de verschillende type daken een verkoelende werking hebben en de hoeveelheid regenwater dat wordt opgevangen. 

Meten = weten

Met de publicatie Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken presenteren STOWA, Stichting RIONED en de CoP-kennispartners inhoudelijke lessen uit onderzoeken op twaalf meetdaken. Deze praktijkonderzoeken hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan een beter inzicht in de werking en effecten van groenblauwe daken. Het doel is om deze daken een effectiever onderdeel te laten zijn van klimaatadaptieve maatregelen in de stad. Samen met het Nationaal Daken Plan brengen zij deze resultaten graag verder via de samenwerking aan opschaling van groenblauwe daken.

Project Mooi uitzicht en droge voeten

VVE's Gravenloo in Voorburg heeft een slimme manier gevonden om het bestaande dak klimaatkrachtig te maken.

Bekijk het project

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Maak je tuin, plein, dak of straat klimaatbestendig!

Vraag subsidie aan
bekijk het nieuwsarchief