Opleiding klimaatverandering voor tuincentrum

Op maandag avond 8 april hebben José Kooi (van Klimaatkrachtig Delfland) en Mirko van Inge (van de Groene Druppel) samen een succesvolle opleiding verzorgd voor de buitenafdeling van Tuincentrum Ockenburgh. De tien aanwezige medewerkers kregen toegelicht wat de effecten van klimaatverandering zijn en welke maatregelen je in de private ruimte kunt realiseren om de effecten van klimaatverandering te beperken.

Gedurende de avond lag de nadruk op de rol die het tuincentrum bij dit vraagstuk kan spelen en hoe medewerkers klanten met klimaat vragen het beste kunnen helpen. Na een algemene presentatie hebben de medewerkers in groepjes gebrainstormd hoe het thema een betere plaats op de winkelvloer kan krijgen. De 

medewerkers waren het erover eens dat er een ‘klimaat’ hoek moet komen waar de producten gedemonstreerd worden en informatie op een aantrekkelijke manier ontsloten wordt (bijvoorbeeld via aan filmpje). De komende periode zal dit idee verder worden uitgewerkt.