Overheden en waterbedrijven werken intensiever samen aan klimaatbestendige regio

De beelden van Limburg staan nog vers in ons geheugen. Om overlast van steeds extremer weer beter te beperken, willen en moeten we onze leefomgeving aanpassen. En snel ook. Elf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland spreken daarom af nauwer samen te werken in onze regio.

Op 19 november 2021 ondertekenden ze daarom een overeenkomst. De partijen gaan concreet aan de slag met bijvoorbeeld de aanleg van groene daken, het vergroenen van versteende openbare ruimte, ondergronds water bergen, meer water vasthouden in landelijk gebied én bewoners en bedrijven voorzien van advies en steun bij wat ze zelf kunnen doen.

Voor inwoners en bedrijven geldt de oproep: ga bewust en duurzaam met water om én draag bij aan wateropvang, vervang je tegels in je tuin voor groen!

Klimaatkrachtig Delfland is een stevig netwerk van partijen die zich al volop inzetten voor een prettige, veilige en klimaatbestendige regio. We delen graag onze kennis en ervaring en helpen je op weg met inspirerende voorbeelden en tips. Doe ook mee!

Naast de drinkwaterbedrijven Evides en Dunea gaat het om de gemeenten Delft, Den Haag, Maassluis, Midden-Delfland, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ondersteunen deze samenwerking.