Partnerbijeenkomst Klimaatkrachtig Delfland in beeld

Op 25 juni 2019 vond de eerste partnerbijeenkomst van Klimaatkrachtig Delfland plaats. Ruim 60 partners gingen met elkaar in gesprek over het klimaatkrachtiger inrichten van de regio Delfland.