Pilot financiële prikkels klimaat

In de pilot ‘Klimaatadaptatie in stedelijk gebied, ook een zaak van institutionele partijen?’ verkennen de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland samen met Witteveen+Bos de mogelijkheden om institutionele partijen, zoals beleggers en verzekeraars, actief te betrekken bij een klimaatbestendige inrichting bij nieuwbouw en renovatie.

Goed voor stad, bewoners en bedrijven

De ruimte klimaatbestendig inrichten kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van de regenwateropvang van het riool of het vergroenen van een (bedrijfs)tuin. Dat is goed voor de stad, voor de bewoners en bedrijven. De pilot wordt financieel ondersteund vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en loopt door tot in de tweede helft van het jaar.

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner
bekijk het nieuwsarchief