Proeftuin WaterStraat van TU Delft en Hoogheemraadschap van Delfland bestaat vijf jaar

Vijf jaar geleden legden The Green Village, VPdelta+ en het Hoogheemraadschap van Delfland op TU Delft Campus de WaterStraat aan om ruimte te bieden aan innovatie en onderzoek die ons helpen beter om te gaan met extremer weer in bebouwd gebied. In een tijd dat ruimtelijke adaptatie nog geen onderdeel was van het deltaprogramma. Eind mei vierden we het vijfjarig bestaan en de behaalde successen en geleerde lessen gedeeld. Deltacommissaris Peter Glas bezocht hiervoor de WaterStraat.

Vijf jaar in vogelvlucht

Van Groningen tot Roermond zijn in de loop der jaren verschillende innovaties toegepast in de openbare ruimte. Soms zichtbaar, soms verstopt onder het maaiveld. Altijd ten gunste van een klimaatbestendige omgeving. Directeur van The Green Village en VPdelta+ Marjan Kreijns licht toe: “sinds 2018 zijn er 29 nnovaties getest die verspreid over Nederland op meer dan honderd locaties al zijn toegepast in de praktijk. Daarmee is meer dan 350.000m2 straatoppervlak klimaatadaptief ingericht en is 250.000m3 water gebufferd of vertraagd afgevoerd of geïnfiltreerd in de grond.” En ook de komende jaren blijft de WaterStraat zich vernieuwen. 

Kennisfestival 

We vierden het vijfjarig bestaan van de WaterStraat met een kennisfestival. Geleerde lessen en een oproep tot actie stonden centraal: onze steden zijn nog lang niet goed bestand tegen extremer weer. Hoogheemraad van Delfland Manita Koop opende de dag, gevolgd door een keynote van dr. ir. Martine Rutten van de TU Delft. Deltacommissaris Peter Glas blikte terug op vijf jaar WaterStraat en kreeg het eerste exemplaar van het ‘Vijf Jaar WaterStraat’-magazine overhandigd. Vervolgens kregen aanwezigen de kans om langs veertien innovaties te lopen en meerdere workshops over onderzoeksresultaten en uitdagingen in de praktijk bij te wonen. 

Innoveren vergt durf, tijd en inzet


Peter Glas: “We krijgen steeds vaker te maken met weersextremen: nat wordt natter, droog wordt droger en heet wordt heter. De Waterstraat is als proeftuin voor innovaties belangrijk voor de weerbaarheid van onze steden en dorpen. Innoveren vergt durf, tijd en inzet van alle betrokken partijen. Ik moedig alle partijen daar gezien alle uitdagingen die klimaatverandering ons brengt daar volop mee door te gaan.” 
 
Manita Koop: “Als waterschap werken we toe richting een klimaatbestendige en waterrobuuste regio in 2050. Om de sponswerking van de regio te vergroten zijn er innovatieve producten en verstandige oplossingen nodig. Daarom zijn we als waterschap blij met de WaterStraat waar ondernemers en onderzoekers de unieke kans krijgen om innovaties te testen en door te ontwikkelen naar opschaalbare oplossingen voor een water robuuste- en klimaatbestendige leefomgeving.” 

Over de Waterstraat 

De WaterStraat is de proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstraties om beter om te gaan met extremer weer in bebouwd gebied. Het is een van de initiatieven waarop de TU Delft werkt aan de klimaatuitdagingen. Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken hier samen aan ideeën om straten en wijken beter bestand te maken tegen extremer weer, zoals hevige neerslag of langdurige droogte. De WaterStraat biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, te ontwikkelen en te demonstreren. Het is de tussenstap tussen een laboratoriumopstelling en daadwerkelijke toepassing in de openbare ruimte.