Rainlevelr aanwezig op Horticontactdagen

Rainlevelr stond afgelopen week met een stand op de Horticontactdagen. Deze beurs richt zich op de tuinbouwsector en de onderlinge samenwerking tussen bedrijven en ondernemers. De dagen stonden onder andere in het teken van Nederlandse innovaties binnen de tuinbouwsector en de (inter-) nationale aantrekkingskracht, die steeds meer toeneemt. Rainlevelr is een innovatief project waarbij tuinders bijdragen aan minder wateroverlast.

Tuinders vangen water op in gietwaterbassins

Rainlevelr is een innovatief concept om wateroverlast tegen te gaan. Wanneer er veel regen is voorspeld maken tuinders ruimte vrij in hun gietwaterbassins voor het vallen van de bui, waardoor meer opvangcapaciteit ontstaat. Het water komt zo in de sloot minder hoog te staan bij extreem weer. Zo helpen tuinders mee in de strijd tegen wateroverlast en dragen ze bij om schade te voorkomen, bij zichzelf en hun buren. Het concept werkt goed en is vanuit de sector geboren en de tuinders zijn in ieder geval enthousiast, blijkt uit deze reactie van een tuinder: “Als glastuinbouwondernemer lever ik met actief bassinbeheer een bijdrage aan droge voeten.”

Rainlevelr vergroot zo de sponswerking in het beheergebied van Delfland. Het hemelwater dat op de warenhuizen en de bassins valt, wordt opgevangen, opgeslagen en op een later moment vertraagd afgevoerd naar het watersysteem. Het project geldt als een goed voorbeeld van een klimaatadaptieve aanpak.

In het Westland bevindt zich een kwart van de Nederlandse glastuinbouw. In het verleden is er veel wateroverlast geweest en het risico is nog steeds aanwezig en het zal toenemen als gevolg van steeds intensievere buien. Met Rainlevelr wordt wateroverlast verminderd op een hele simpele manier die weinig investeringen vraagt en geen extra beslag legt op de ruimte.

Rainlevelr draagt bij aan Klimaatkrachtig Delfland

Rainlevelr is een samenwerking van het hoogheemraadschap van Delfland samen met de gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland en Lans en overige tuinders, om wateroverlast tegen te gaan. Rainlevelr draagt zo bij aan een Klimaatkrachtig Delfland.

Wil je meer weten over  Rainlevelr, kijk dan vooral op de website https://rainlevelr.com. Wil je zelf ook aan de slag met klimaatadaptieve maatregelen bij jou in de buurt, mail ons via info@klimaatkrachtig.nl.