Resultaten CoP klimaatadaptatie 2019

Op donderdag 17 oktober deelde de Community of Practice Klimaatadaptatie de ervaringen en uitkomsten van de werksessies van het afgelopen jaar. Blue City (Rotterdam) vormde het inspirerende decor van de bijeenkomst.

De Community of Practice heeft het afgelopen jaar in vier verschillende teams gewerkt aan vier actuele opgaven. In Blue City deelden de teams hun ervaringen en uitkomsten van de werktafels. 

Kernvragen van de vier werktafels 

 1. De Stad als Spons: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte? 
  Case: Schieland Spaland
 2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen?
  Tien aanbevelingen voor een effectieve vertaling in het uitvoeringsprogramma
 3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Hoe maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud? 
  Handvatten voor weten, willen en werken, meekoppelen en processturing.
 4. Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke kansen in relataties liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied?
  Zes uitgangspunten tussen Midden-Delfland, Rotterdam en Schiedam.

Resultaten: vier flyers

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Maak je tuin, plein, dak of straat klimaatbestendig!

Vraag subsidie aan
bekijk het nieuwsarchief