Samen aan de slag met groenblauwe schoolpleinen in Zuid-Holland

Hoe maak je van een schoolplein een ideale, uitdagende speelplek voor kinderen? Een prachtig ‘lokaal’ voor buitenlessen en ook nog een mooie groene ontmoetingsplek voor de buurt? Deze week kwam het allemaal aan bod tijdens de Zuid-Hollandse schoolpleinentop.

575 groene schoolpleinen in Zuid-Holland

Zo’n vijfenzestig bestuurders en beleidsambtenaren van schoolbesturen, gemeenten, GGD’s en Waterschappen waren aanwezig en gingen met elkaar in gesprek. Het doel is: meer samenwerken en zo zorgen voor 575 Zuid-Hollandse groene schoolpleinen in 2030. 

Schoolpleinen kunnen veel infiltratie- en opslagcapaciteit creëren

Hoogheemraad Manita Koop deed mee aan de paneldiscussie. “Ons voorbereiden op Klimaatverandering kan Delfland niet alleen. We moeten hiervoor samenwerken met andere partijen, zoals scholen. Schoolpleinen zijn vaak groot en door infiltratie-en opslagcapaciteit te creëren, neemt de druk op het watersysteem af. Tegelijkertijd leer je kinderen hoe je met vergroening bij kan dragen aan een leefbare én klimaatbestendige stad. Een schoolplein kan als verlengstuk dienen van het klaslokaal. Op het plein kun je verschillende proefjes doen met water. Wij hopen dat niet alleen de kinderen, maar ook de ouders enthousiast worden. En zelf ook klimaatadaptieve maatregelen treffen, zoals het vergroenen van de eigen tuin. Op deze manier kan iedereen bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving.”  

De provincie Zuid-Holland, gemeente Dordrecht, Jantje Beton, IVN, de Bernard van Leer Foundation en een scholenkoepel namen ook deel aan de paneldiscussie. IVN organiseerde de schoolpleinentop.