Steenbreek: terugblikken en vooruitkijken

Stichting Steenbreek heeft onlangs haar ‘Terugblik op het jaar 2019’ uitgegeven. Daarnaast heeft Klimaatkrachtig partner Steenbreek zich georiënteerd op de toekomst.

Terugblik op 2019 en plannen voor 2020

Het doel van de “Terugblik op het jaar 2019” is de aangesloten leden en partners op hoofdlijnen te informeren over wat Steenbreek aan activiteiten heeft verricht. Zo stond vorig jaar het thema ‘Samen werken aan biodiversiteit’ centraal. Tijdens de diverse activiteiten in het land is daar extra aandacht gevraagd.

Naast de communicatie-uitingen zoals nieuwe brochures en Steenbreekspecials die worden aangehaald, wordt ook uitgebreid aandacht voor de Steenbreektrofee gevraagd.

Eind vorig jaar en begin 2020 heeft Steenbreek zich georiënteerd op de toekomst. Dit heeft onder ander geresulteerd in een nieuw jaarthema. Voor 2020 is dat “Samen voor meer groen in de buurt”. Voorzitter Wout Veldstra: ‘Een jaar lang belichten we de sociale component. Door samen aan de vergroening te werken, ontstaan nieuwe contacten wat weer goed is voor de leefbaarheid van een wijk of buurt. Een ander speerpunt is kennisontwikkeling.