Terugblikken op 2020: wat zijn de resultaten?

2020 was een bijzonder jaar. COVID-19 heeft impact gehad op de uitvoering van het programma. Ondanks de beperkende maatregelen hebben veel van de geplande activiteiten toch doorgang kunnen vinden. In de jaarrapportage Klimaatkrachtig Delfland vind je een overzicht van de activiteiten en resultaten van alle inspanningen in 2020.

Doelstellingen en resultaten

Samen zijn we op weg naar een klimaatbestendige en waterrobuuste regio. Hierbij werken we aan drie doelen:

  • Meer bewustwording
    Het vergroten van kennis en bewustzijn over de effecten en impact van klimaatverandering en welk handelingsperspectief partijen zelf hebben om de gevolgen te beperken.
  • Minder kwetsbaar
    Partijen treffen maatregelen en voeren projecten uit die regenwater opvangen en vasthouden en tegelijkertijd het gebied mooier en leefbaarder maken.
  • Meer borging
    Partijen ontwikkelen beleidsmatige, financiële, organisatorische en juridische instrumenten waardoor klimaatadaptatie in werkprocessen en gedrag worden verankerd.

In de jaarrapportage lees je de resultaten van 2020 op bovenstaande drie doelen.