Twaalf nieuwe tuinders sloten zich aan bij Rainlevelr

Afgelopen jaar sloten twaalf tuinders zich aan bij Rainlevelr. In totaal zijn er nu 62 glastuinbouwbedrijven die hun waterbassin inzetten om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. In totaal gaat het om 334 hectare in het Westland en Oostland.

Bassin leeg laten lopen

De deelnemers van Rainlevelr krijgen een seintje van het Hoogheemraadschap van Delfland als het hard gaat regenen. De tuinders kunnen dan tijdig hun bassin leeg laten lopen. Zo kunnen zij regenwater opvangen in hun waterberging. Rainlevelr is een samenwerkingsverband van het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland en individuele glastuinbouwbedrijven.

Pilot startte in 2012

In 2012 startte het concept onder de noemer Dynamische Inzet Gietwaterbassins als een pilot bij Lans in Maasdijk. Vanwege de positieve ervaringen is het concept opgeschaald en regulier beleid geworden. Dit houdt in dat alle glastuinbouwbedrijven binnen Delfland zich kunnen aansluiten bij het initiatief en dat de samenwerkende partijen er actief aan werken om dit te bereiken. De ambitie is dat over 20 jaar 80% van het glasareaal van Delfland is aangesloten op het systeem en dat het een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit jaar is Rainlevelr alweer met succes ingezet bij de hevige buien. "Op donderdag 12 januari waren wij in de lucht voor een milieu inspectievlucht", schreef Robert Ballings van Delfland op sociale media. "Glastuinbouwondernemers die meedoen aan Rainlevelr kregen een sms met het verzoek alvast ruimte voor de bui te maken in het gietwaterbassin. Dat was gaaf om te zien vanuit de lucht, wij zagen tuinders in het hele gebied het gietwaterbassin alvast legen om zo de bui 's nachts (deels) op te kunnen vangen. Mooie techniek."