Twee scholen, een prachtig groenblauw schoolplein

Twee scholen in Schiedam, één prachtig groenblauw schoolplein. De Schiedamse scholen de Violier en de Vlinder vierden deze week de opening van hun prachtige plein. De kinderen kunnen hier heerlijk buitenspelen en leren. Ook krijgen zij buiten les.

Basisschool De Violier was al een paar jaar bezig met het idee voor een groenblauw schoolplein. Een paar jaar geleden vonden zij een medestander voor het plan bij buurschool De Vlinder. De twee scholen bundelden hun krachten en in 2019 lag er een inrichtingsplan. 

De leerlingen werden vanaf het begin nauw betrokken bij het project. Zo dachten ze mee over het ontwerp én haalden ze geld op via sponsoring. Ook de kinderopvang, de gemeente en de buurt werden betrokken.  

Klimaatkrachtig Keurmerk

Naast dat het plein erg mooi is, zorgt het voor verkoeling en vangt het water op. Met de Hydrorock, de waterdoorlatende verharding en het groen kan tot 40m3 water worden opgevangen. Klimaatkrachtig Delfland leverde een bijdrage vanuit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie omdat de scholen met hun plein bijdragen aan het opvangen van regenwater en zo de wateroverlast verminderen. Daarom ontvingen zij vandaag uit handen van Manita Koop het Klimaatkrachtig Keurmerk.