Van Wijnen ontvangt Klimaatkrachtig OK Keurmerk

Deze week leverde Van Wijnen in Delft een uniek bouwproject op: INK. Drie woontorens in hartje Delft. Binnen dit project realiseerde Van Wijnen met verschillende toepassingen diverse mogelijkheden tot waterberging. In totaal 112,5m3 extra! Klimaatkrachtig Delfland betaalde mee met een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie.

Toonaangevend voor waterrobuust bouwen

INK is een toonaangevend voorbeeld voor waterrobuust bouwen in onze regio. Daarom reikte Hoogheemraad Manita Koop tijdens de opening het Klimaatkrachtig OK keurmerk uit aan ontwikkelaar Bent van Nierop van Van Wijnen. ‘Dit keurmerk krijg je echt niet zomaar’, lichtte Koop tijdens de overhandiging toe. ‘Maar hier is echt heel hard gewerkt aan het opvangen van hemelwater. Je ziet dat hier door middel van samenwerking heel veel water kan worden opgevangen, wat vervolgens niet meer verwerkt hoeft te worden in het watersysteem. Hopelijk doen dit soort goede voorbeelden, goed volgen’.

Groene daken en infiltratiekratten

Binnen INK wordt water nu onder andere opgevangen op de groene daken en met opvangsubstraat onder plantenbakken. Er is zo min mogelijk betegeling toegepast, er liggen infiltratiekratten onder de straten rondom de gebouwen, en er is halfverharding aangelegd op parkeerplaatsen. De gemeente Delft legt in de berm langs de weg nog wadi’s aan.