VERDIEPINGSCAFÉ WADI’S EN KLIMAATKRACHTIG SORTIMENT

De laatste klimaatscenario’s van het KNMI liegen er niet om. Nederland krijgt te maken met extreem natte en extreem droge perioden. En dat merken we niet pas morgen maar al vandaag.

Hoe maken we het groen in tuinen en openbare ruimte bestand tegen deze extremen? En welk sortiment is daarvoor geschikt? Kunnen we hiervoor lering trekken uit de beplanting die we toepassen in wadi’s?  Of moeten we uitwijken naar meer mediterrane soorten of cultuurplanten van nog verder weg? En hoe verhoudt zich dat tot de ecologische waarde van deze planten? Doet inheems of uitheems er nog wel toe bij beplantingen die zowel droogtetolerant moeten zijn als een tijdje natte omstandigheden verdragen?

In het Verdiepingscafé Wadi’s en Klimaatkrachtig sortiment gingen we met vier deskundigen in gesprek over planten- en boomsoorten die klimaatverandering kunnen weerstaan, die daarbij een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en die de leefomgeving leefbaar en aantrekkelijk houden. In twee lezingen gingen we in op specifieke kenmerken van klimaatbestendig sortiment. We lieten aan de hand van de wadi als groeiplek zien welke keuzes klimaatadaptief kunnen zijn. Ook gingen we in op het beheer van een wadi in de openbare ruimte. We maken gebruik van de kennis die is opgedaan tijdens de kennis-en inspiratiesessies op locatie: Tuin on Tour.

Tijdens de avond blikten we terug op de klimaatcafés en Tuin on Tours van de afgelopen jaren. We stonden stil bij de behaalde resultaten: kennisuitwisseling, netwerk aan klimaatkrachtige hoveniers en meer klimaatadaptieve tuinen. Centrale vraag: Hoe houden we dat vast en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het zich als een olievlek verspreidt onder de groene vakgenoten. Het was een geslaagde avond!