Voor Rotterdammers regent het dit jaar weer tonnen

Deze maand leverde WaterLeider de eerste zestien regentonnen af bij bewoners in Rotterdam. Ze doen mee aan het succesvolle project ‘Het Regent Tonnen’ wat dit jaar weer gaat lopen.

WaterLeider helpt bewoners die een ton willen en nemen zo de zorg uit handen. Ze leveren niet alleen de ton, maar sluiten hem ook aan. Afgelopen twee jaar sloten ze via dit programma ruim 1300 aansluitingen aan Rotterdamse regenpijpen aan. De teamleden bieden ook graag informatie als er vragen zijn over andere maatregelen zoals afkoppelen, infiltreren, aanleg van een geveltuin of een groen dak.

Een Rotterdamse dame met een regenton
Een Rotterdammer met zijn regenton

Regenwater gebruiken in tijden van droogte

Met een regenton heb je een voorraadje regenwater, wat je kunt gebruiken in tijden van droogte. Je bespaart drinkwater, verkleint de kans op wateroverlast en dit bevordert de vergroening van de stad. Dat groen voorkomt op zijn beurt weer hittestress en het creëert meer voedsel- en rustplekken voor dieren. Dat helpt de biodiversiteit te vergroten. Een regenton vangt gemiddeld 200 liter hemelwater op en wordt minimaal drie keer per jaar geleegd. Dat is dus 600 liter per jaar besparing op drinkwater. En al dat water komt niet in het riool terecht, wat voor verlichting zorgt bij piekbuien. 

Op de website van Waterleider vind je meer informatie over de actie. Klimaatkrachtig Delfland steunt dit initiatief samen met Rotterdams WeerWoord, Waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.