Waterklimaatplan maakt Westland klimaatbestendiger

Tijdens de Week van Ons Water presenteren de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland het Waterklimaatplan. Dit plan bevat tal van maatregelen om de gemeente Westland water- en klimaatbestendig te maken.

De betrokken hoogheemraden van Delfland en de wethouders van Westland benadrukten bij de start van de Week van Ons Water dat het watersysteem (oppervlaktewater, grondwater en afvalwater) zoals de gemeente en het hoogheemraadschap het beheren onder druk staat als geen extra maatregelen worden genomen, omdat de omstandigheden veranderen.

Overlast

Meer verhard oppervlak heeft invloed op de natuurlijke afvoer van regenwater in de bodem. Ook klimaatverandering heeft invloed op de waterhuishouding: Heviger neerslag én langere droge periodes beïnvloeden de waterveiligheid en de Westlandse waterhuishouding. Ze veroorzaken overlast en kunnen tot schade leiden. Ook verzilting van het water vormt een probleem bij de toekomstbestendigheid van de waterhuishouding.

Werk aan de winkel

Met het Waterklimaatplan willen de gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland toewerken naar een watersysteem en een omgeving die weersextremen kunnen opvangen en water kunnen bufferen. En er is werk aan de winkel om te zorgen dat overlast door weersextremen beperkt blijft, de kwaliteit van het water verbetert ten gunste van natuur en milieu en alle gebruikers van water – van glastuinbouwbedrijf tot recreant – gebruik kan blijven maken van het water. Wil je zien wat de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland doen om Westland water- en klimaatbestendig te maken? Bekijk de uitzending van Westland Report van 17 oktober.

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk
bekijk het nieuwsarchief