Werksessie waterbeheer bij netwerkdag WVH

Woningcorporaties verdiepten zich in duurzaamheid en klimaatverandering op een goed bezochte werksessie tijdens de netwerkdag van woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH). Volgens de deelnemers is het belangrijk dat corporaties zich meer verdiepen in duurzaam waterbeheer.

Welke acties kunnen woningcorporaties ondernemen als het gaat om waterbeheer en klimaatadaptieve maatregelen? Wat zijn de kansen en knelpunten om maatregelen te kunnen nemen en hoe kan het waterschap daarbij helpen? Daarover spraken de vertegenwoordigers van corporaties tijdens de werksessie. Mogelijke maatregelen tijdens grootschalige onderhoudsprojecten zoals daken en tuinen vergroenen, regentonnen plaatsen en dakgoten en bestrating aanpassen werden bediscussieerd. Ook de kansen voor waterbeheer bij nieuwbouw kwamen aan de orde.

©Gerard Vellekoop ©Gerard Vellekoop

Financiële ondersteuning

Wat klimaatbestendige maatregelen kunnen opleveren, ontdekten de deelnemers tijdens de rondleiding langs nieuwbouwwoningen van WVH aan de Tasmanweg. De woningen hebben een ideale watertuin met waterdoorlatende tegels, veel groen en een ondergrondse watertank die overtollig regenwater van het dak opvangt. “Wij ondersteunen dit soort initiatieven van harte, ook financieel”, benadrukte Tjerron Boxem van het hoogheemraadschap. “Hiermee vergroot WVH de bewustwording over duurzaam waterbeheer. We hopen dat meer woningcorporaties het voorbeeld volgen.”

Meer weten over subsidiemogelijkheden

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Maak je tuin, plein, dak of straat klimaatbestendig!

Vraag subsidie aan
bekijk het nieuwsarchief