Energiezuinige en klimaatkrachtige huurwoningen in Maassluis

In 2020 leverde woningcorporatie Maasdelta vlakbij het centrum van Maassluis 27 klimaatkrachtige sociale huurwoningen op. De woningen zijn energiezuinig en speciaal gericht op jonge gezinnen. De buitenruimte is de eerste straat van Maassluis die volgens het Rainproof-concept is ingericht. Dit betekent dat de straat volledig is ingericht om water vast te houden en dat de straat piekbuien van 60 mm aan kan.

In het verleden was de wijk ’t Stort een industrieterrein met woningen totdat in 2003 een brand het terrein voor een groot deel verwoestte. De dichte bebouwing en de grote dakvlakken van de industrie zorgde ervoor dat de wijk kwetsbaar was voor wateroverlast bij hevige piekbuien en hittestress. De gemeente kocht het terrein op en saneerde het. Met de herontwikkeling van de Gijsbert Dirkzwagerstraat van Industrie naar wonen was het dé uitgelezen kans om de nieuwe straat volledig Rainproof in te richten.

Van grijs naar groen

De woningen van de Gijsbert Dirkzwagerstraat zijn aangesloten op een gescheiden rioolstelsel. Het regenwater wordt opgevangen door infiltratiegoten waardoor dit water niet direct wordt afgevoerd naar het watersysteem, maar eerst de grond in gaat. Overtollig schoon regenwater wordt via de transportfunctie van deze goten naar de waterbuffer in de haven geloosd. Op deze manier wordt een deel van de beschikbare berging buiten het plangebied ingezet.

De straat is inmiddels één van de groenste straten van Maassluis: woningen en schuurtjes hebben een groen dak, een aangesloten eigen regenton én voor de inrichting van de tuinen zijn afspraken gemaakt. Zo staat in de huurvoorwaarden dat maximaal 1/3 van de tuin betegeld mag zijn. Dit betekent dus dat 2/3 van het oppervlak vrij moet blijven van tegels of andere verharding. Op deze manier wordt de kans op wateroverlast verkleind.

Duurzame sleuteloverdracht

De overhandiging van de sleutel verliep door de coronamaatregelen anders dan normaal. Wethouders Sjoerd Kuiper en Fred Voskamp wilden toch op feestelijke wijze stil staan bij de oplevering van de huurwoningen. Daarom verrasten zij de nieuwe bewoners met een mooie tuinplant en een duurzame boodschap. De tuinplant die de bewoners van de wethouders kregen, was voorzien van de boodschap: “Met deze plant dragen wij graag bij aan het vergroenen van uw tuin. Zo maken we samen Maassluis Rainproof.”