Groen geel dak op kantoorgebouw Wonen Midden-Delfland

Duurzaamheid en klimaat zijn twee belangrijke speerpunten van woningcorporatie Wonen Midden-Delfland. Het bitumen dak van het kantoorgebouw was aan vervanging toe. De corporatie greep deze kans aan om het dak te isoleren én een groen dak aan te leggen onder de bestaande zonnepanelen.

Duurzaam dak

De verouderde dakbedekking is vervangen en er is valbeveiliging aangebracht. Het asbest onder het dak is verwijderd en de isolatie van het dak is verbeterd. Bovenop het dak zijn de zonnepanelen teruggeplaatst maar nu mét een groen dak eronder.

Het groene dak houdt regenwater vast en verhoogt de isolatiewaarde van het dak. Daarnaast verhogen sedumdaken het rendement van zonnepanelen doordat ze de omgeving verkoelen. Door het groene dak gaat ook de dakbedekking nog eens langer mee. Meerdere vliegen in één klap dus!   

Groen Geel uitzicht

Medewerkers en bezoekers van het kantoor zijn allemaal positief verrast over het uitzicht. Iedereen ziet het dak als ze in het kantoor naar de 1e verdieping lopen. Vooral de veranderende kleurpatronen door de wisselingen van seizoenen is gaaf om te zien.

“Elke dag zien onze medewerkers en bezoekers ons groene dak. Het maakt je voortdurend bewust van de noodzaak om met elkaar ons klimaat te verbeteren en beheersen.”

Aandachtspunten

Het is belangrijk om te beseffen dat het groene dak twee keer per jaar moet worden bijgewerkt. Ook kunnen vogels behoorlijk schade aanbrengen aan het sedum. Dit zijn blijvende onderhoudskosten die niet worden terugverdiend. Hier moet je als corporatie rekening mee houden door onderhoudsbudgetten te reserveren.

Ambitie in prestatieafspraken

Als woningcorporatie is Wonen Midden-Delfland koploper als het gaat om het verduurzamen van het vastgoed. Er wordt verder gekeken dan het isoleren van woningen. Klimaatverbetering én beheersing zijn daarbij uitgangspunten. Daarom is in de prestatieafspraken met de gemeente de afspraak opgenomen dat Wonen Midden-Delfland sedumdaken aanbrengt op de grotere platten daken binnen haar complexen. Als eerste pilot is hiervoor het dak van het kantoorgebouw gebruikt!