Groene daken-wijkactie Pijnacker-Nootdorp

In Pijnacker-Nootdorp zijn veel groene daken aangelegd. Wat startte als een wijkactie in de wijk Koningshof (Pijnacker), werd vanwege succes al snel verruimd tot de inwoners van heel Pijnacker-Nootdorp. Meer dan 110 inwoners vroegen een offerte aan.

De groene daken-actie startte in de wijk Koningshof. Een drietal bewoners wilde een groen dak en startte samen een wijkactie. Bewoner, initiatiefnemer en trekker Paul van Winden begon een flyer-actie en organiseerde een informatieavond. Tijdens de informatieavond gaf actiepartner Groendakcoach uitleg over groene daken en het Hoogheemraadschap van Delfland lichtte haar subsidieregeling voor klimaatadaptatieve maatregelen toe. Groene daken helpen namelijk bij het opvangen van hoosbuien.

Succes

De actie was direct een succes. De introductieavond telde in totaal 50 bezoekers en in de eerste maanden van de actie vroegen 110 inwoners een offerte aan. Al snel waren de eerste 51 groene daken aangelegd. De motivatie voor de aanleg van een groen dak verschilt per inwoner. Voor een groot deel van de inwoners gaat het om het groenere aanzicht van het dak waar zij zelf op uitkijken.
In een enkel geval gaat het om het realiseren van een extra tuintje, het stimuleren van biodiversiteit en het verbeteren van het milieu. Wateroverlast is vaak (gelukkig) geen directe motivatie. Wél draagt het aanleggen van groene daken bij aan het opvangen en vasthouden van regenwater. Met de aanleg van de eerste 51 groene daken is namelijk ook 500 m2 waterbufferend dakoppervlak gerealiseerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland draagt met haar stimuleringsregeling daarom graag bij aan bovengenoemd initiatief en andere, vergelijkbare initiatieven. Let op, er is een aantal voorwaarden, zo moet het een grootschalig initiatief zijn, dus bijvoorbeeld met de hele straat of wijk. 

Ook een groen dak?

De actie is inmiddels afgelopen, maar u kunt natuurlijk altijd zelf een actie voor uw buurt starten. Als u aan de voorwaarden voldoet draagt Delfland bij in de kosten met behulp van de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie.

Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen