Groene daken-wijkactie Pijnacker-Nootdorp

In Pijnacker-Nootdorp loopt sinds kort een actie om meer groene daken aan te leggen. De actie startte als een wijkactie in de wijk Koningshof (Pijnacker), maar werd vanwege succes al snel verruimd tot de inwoners van heel Pijnacker-Nootdorp. Inmiddels hebben meer dan 110 inwoners een offerte aangevraagd en zijn de eerste 51 groene daken aangelegd.

De groene daken-actie startte in de wijk Koningshof. Een drietal bewoners wilden een groen dak en startten samen een wijkactie. Bewoner, initiatiefnemer en trekker Paul van Winden begon een flyer-actie en organiseerde een informatieavond. Tijdens de informatieavond gaf actiepartner Groendakcoach uitleg over groene daken en het Hoogheemraadschap van Delfland lichtte haar subsidieregeling voor klimaatadaptatieve maatregelen toe. Groene daken helpen namelijk bij het opvangen van hoosbuien.

Succes

De actie was direct een succes. De introductieavond telde in totaal 50 bezoekers en in de eerste maanden van de actie hebben 110 inwoners een offerte aangevraagd. Daarnaast zijn de eerste 51 groene daken reeds aangelegd. De motivatie voor de aanleg van een groen dak verschilt per inwoner. Voor een groot deel van de inwoners gaat het om het groenere aanzicht van het dak waar zij zelf op uitkijken.
Bij een enkel geval gaat het om het realiseren van een extra tuintje, het stimuleren van biodiversiteit en het verbeteren van het milieu. Wateroverlast is vaak (gelukkig) geen directe motivatie. Wél draagt het aanleggen van groene daken bij aan het opvangen en vasthouden van regenwater. Met de aanleg van de eerste
51 groene daken is namelijk ook 500 m2 waterbufferend dakoppervlak gerealiseerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland draagt met haar stimuleringsregeling daarom graag bij aan bovengenoemd initiatief en andere, vergelijkbare initiatieven.

Ook een groen dak?

Meedoen? De actie loopt nog! De kosten van de aanleg van een vlak groen dak tot vier meter hoogte met extra dikke substraatmat bedragen normaal € 67,50 euro per m². Groendakcoach is bereid om tijdens de actie voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp een groendak aan te leggen voor de scherpe prijs van € 61,50 per m². En daar is nog een subsidie van Delfland op te verkrijgen van 25%!

Heb je interesse en wil je meer informatie? Meld je dan aan bij Paul van Winden: vanwindenpaul@gmail.com.

Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen