Groene parkeerplaats VVE Mient-Hortentia

De verstedelijking, verdichting en verharding van het grondoppervlak nemen toe en dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Zo wordt het in stedelijke gebieden warmer door hittestress en kampen we met wateroverlast.
Daarom onderzocht VVE Mient-Hortentia de mogelijkheden om de omgeving minder kwetsbaar te maken met behulp van vergroening.

Vergoeningsplan

VVE Mient-Hortentia is verantwoordelijk voor 52 woningen en het beheer van de parkeerplaats. Jaarlijks vergadert de VVE en tijdens één van deze vergaderingen kwam het verzoek om te kijken hoe de parkeerplaats vergroend kon worden. Aansluitend hierop is de werkgroep ‘Groencommissie’ georganiseerd die met dit vraagstuk aan de slag is gegaan. De werkgroep heeft verschillende mogelijkheden onderzocht met als resultaat een vergroeningsplan.

Groen en waterberging

Via de landelijke actie ‘Tegel eruit, plant erin!’ van Operatie Steenbreek kwam de VVE in contact met deze partij. Operatie Steenbreek heeft meegedacht over vergroeningsmogelijkheden en kwam met het voorstel om geveltuintjes aan te leggen.

Naast de vergroeningsmogelijkheden is ook gekeken hoe het waterbergend vermogen vergroot kon worden. Dit is gedaan door aanpassingen door te voeren op de parkeerplaats. De verharding onder de parkeervakken is vervangen door gras met waterdoorlatende betonplaten voor het uitstappen uit de auto. Daarnaast zijn de stenen van de speelplaats vervangen door een schelpenpad. De getroffen maatregelen zorgen gezamenlijk voor 577,5 m2 waterberging.

''Ruimte voor water en groen in de stad.''

Subsidie

Voor de uitvoering van dit project heeft de VVE gebruik gemaakt van de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie van het Hoogheemraadschap van Delfland. Verder heeft Operatie Steenbreek ook geholpen met de financiering.

Geleerde lessen

  • Communicatie vraagt veel aandacht bij dit soort complexe projecten. Zorg dat hier voldoende aandacht voor is.
  • Het is belangrijk om de betrokkenen mee te nemen in het proces en uitleg te geven over de gemaakte keuzes.
  • Bij het project speelden diverse belangen en door corona was het lastiger om iedereen te bereiken. Via online sessies en vergaderingen is dit uiteindelijk wel gelukt.
Gerelateerde items overslaan

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk