Innovatieve groenblauwe tuin

Het klimaat verandert en dat betekent langere periode van droogte, maar ook van intensieve neerslag. En deze veranderingen merken we nu al, zo ook Pepijn en Mónica Jong. Zij wonen in het centrum van Delft. Na een hevige regenbui stond de tuin helemaal blank en in het ergste geval stroomde het water ook het huis in. Daarom was het tijd voor verandering!

Wateroverlast in tuin en huis

In de tuin van Pepijn en Mónica lag een afvoerput waar het gemeenteriool ook op aangesloten was. Tijdens een hevige regenbui liep deze put vaak over met als gevolg dat de tuin afgelopen jaren minimaal 1x per jaar onder water stond.
Dit had twee oorzaken: enerzijds de lage ligging van de tuin en anderzijds het gemengde gemeenterioolstelsel (afvoer van zowel hemelwater als afvalwater).

Eén keer was een regenbui zo extreem dat het water zelfs via de achterdeur het huis binnenstroomde. Als tijdelijke noodmaatregel hebben ze een poosje zandzakken voor de achterdeur neergelegd. Maar uiteraard was er grote behoefte aan een structurele oplossing.

Nieuw (tuin)ontwerp

In de zoektocht naar een oplossing hebben Pepijn en Mónica Hoveniersbedrijf Koen Huisman in de arm genomen. Deze hovenier kon hen advies geven over zowel tuinmogelijkheden, als riolering en waterbeheer.
De familie De Jong had zelf al verschillende ideeën over maatregelen die ze konden treffen. In overleg heeft Koen Huisman een plan opgesteld en vervolgens een tuinontwerp gemaakt.

Voorheen was de tuin erg rommelig en flink versteend. De bestaande tegels zijn daarom verwijderd en vervangen door een stevige vlonder met daaronder worteldoek en een infiltratiekrat. Verder wordt het regenwater ook in een regenton opgeslagen. Dit water wordt nu gebruikt voor de tuin zodat er in de zomer geen drinkwater meer nodig is voor het besproeien van de tuin.

Het regenwater van het dak komt eerst in de regenton en als deze vol zit, stroomt het water naar een centraal bezinkpunt waar ook andere regenwaterafvoeren op aangesloten zijn. Zodra dit centrale bezinkpunt vol is, loopt het over in de infiltratiekratten.
Naast de opvang van water is ook gekeken hoe de tuin vergroend kon worden. Hiervoor zijn klimplanten en borders aangelegd.

Gemeente Delft

Naast zelf maatregelen te treffen, hebben Pepijn en Mónica ook de gemeente Delft ingelicht over het wateroverlastprobleem. Naar aanleiding van dit contact heeft de gemeente maatregelen genomen en het terrein achter het huis losgekoppeld van het riool. Het terrein is hierna opnieuw bestraat en de regenwaterafvoer is nu gekoppeld aan de gracht.

'Een mooie combinatie van eigen verantwoordelijkheid nemen voor de eigen tuin en de gemeente die gelijktijdig ook bijdraagt aan oplossingen door de waterafvoer van de publieke ruimte te verbeteren.' – Pepijn en Mónica de Jong

Na de aanpassingen hebben Pepijn en Mónica geen wateroverlast meer gehad in de tuin, ook niet bij hevige buien.

Stimuleringsregeling Delfland

Pepijn en Mónica hadden via Hoveniersbedrijf Koen Huisman, kennissen en buren gehoord over de stimuleringsregeling Klimaatadaptatie van het Hoogheemraadschap van Delfland. Zij waren al van plan om aan de slag te gaan op het gebied van klimaatadaptatie, maar de regeling heeft geholpen om (nog) meer te investeren in opslagcapaciteit van het regenwater.

Gerelateerde items overslaan

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Maak je tuin, plein, dak of straat klimaatbestendig!

Vraag subsidie aan