Klimaatbestendige nieuwbouwwijk Keijzershof Pijnacker

De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt midden in de Randstad en wordt gekenmerkt door oude dorpslinten. Aan de rand van de gemeente ligt de nieuwe woonwijk Keijzershof. In opdracht van de gemeente heeft Inbo het stedenbouwkundig plan gemaakt en creëerde een groene oase waar de bewoners nu volop genieten van hun nieuwe huis.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp zet in op de ontwikkeling van een groene én klimaatbestendige leefomgeving. Door de jaren heen heeft zij al aardig wat ervaring opgedaan en dit is onder andere toegepast tijdens de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Keijzershof.

Parkeren en waterberging

Nanda Sluijsmans is landschapsontwerper en al een tijdje betrokken bij de ontwikkelingen in Pijnacker. Ze geeft een paar voorbeelden van leren door te doen en uitproberen.  “We hadden een mooie steen uitgekozen voor de grastegels. Die legden we vervolgens aan, maar toen bleek dat door het ontwerp van de tegel het gras niet goed kon groeien en wortelen. We kregen dus niet de gewenste uitstraling en er was ook nog eens veel meer beheer nodig. Dan ga je op zoek naar een alternatief. Het type steen dat we nu overal uitrollen is groener, goed beloopbaar, goedkoper én mooier.”

De halfverharde parkeerplaatsen waren ook een leerpunt. “Een eerste idee was dat een kratsysteem onder deze parkeerplaatsen nodig was voor de waterdoorlatendheid. De gemeente heeft toen meegekeken en kwam tot de conclusie dat er bij het bouwrijp maken van de grond sowieso een goed zandpakket wordt toegepast, wat in principe ook heel goed water opneemt en doorlaat. Dus de gedachte werd: waarom leggen we de grastegels niet gewoon op dat zandpakket? Natuurlijk moeten de gaten van de grastegels wel gevuld worden met voedzame grond, bijvoorbeeld bomenzand. Ook dat idee blijkt een heel goede en goedkope aanpak te zijn. Soms heb je zo’n kratsysteem wél nodig, bijvoorbeeld in bestaande wijken met een dunne zandlaag die te maken hebben met een flinke bodemdaling. In die wijken is het een goed idee om lichtere materialen te gebruiken. Maar vaak is zand gewoon goed toepasbaar. Dat maakt het gemakkelijker en goedkoper om een buurt klimaatadaptief te maken.”

Groen binnengebied is een pluspunt

Bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk is ook nagedacht over de invloed van auto’s. Veel verharding kan achterwegen worden gelaten door mensen 20 tot 40 meter te laten lopen naar hun woning vanaf de parkeerplaats. Dit biedt ruimte voor vergroening binnen een straat wat vervolgens voor een hele andere uitstraling zorgt. Nanda: “Het wordt kindvriendelijker, mensen krijgen meer contact met elkaar, kortom het worden leefstraten. Bij de planning hebben we ook goed gekeken naar routes voor wandelen en hardlopen. In het projectteam heerste de gedachte: daar gaan we niet op bezuinigen. En dat blijkt vervolgens weer wat te doen met de marktwaarde. De vraag bij ontwikkelaars was in eerste instantie: verkoopt dat? De auto niet voor de deur kunnen zetten? Maar daar blijkt dus veel behoefte aan te zijn.”

Een andere optie voor het parkeren zijn zogenoemde backalleys: de auto ‘verstoppen’ achter het huis. Op deze manier wordt aan de voorzijde van de woningen veel ruimte gecreëerd voor groen en speelmogelijkheden. Om ervoor te zorgen dat de straat wel bereikbaar is voor hulpdiensten, kan een halfverhard pad aangelegd worden. Op deze manier wordt veiligheid ook geborgd.

Blije bewoners

De thema’s duurzaamheid en groen worden steeds belangrijker voor mensen, zo ook bij het kopen van een huis. Het projectteam heeft positieve reacties ontvangen op het groene én autoluwe binnenterrein. Bewoners spreken elkaar ook aan als iemand bijvoorbeeld toch een keer de auto voor de deur parkeert, kinderen spelen veel met elkaar en gaan op ontdekkingstocht in het groen.