Prettig en gezond wonen in de Binckhorst

Het Haagse gebied de Binckhorst is volop in ontwikkeling. Ook de komende jaren gaat dat door. Van een gebied met bedrijven transformeert het langzaam in een gebied met woningen. Het is erg versteend. De vergroening van het gebied staat in de plannen aan het eind van de ontwikkeling. Dat kan nog jaren duren. Daarom maakte I’M BINCK samen met Buro OpTrek in 2022 een plan om de nieuwe stadswijk gezamenlijk met bewoners, maakbedrijven, werknemers en scholieren meer en sneller te vergroenen en klimaatadaptief te maken. Ze kregen hiervoor een bijdrage vanuit de regeling ‘Met Perspectief’ van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Prettig en gezond wonen, ook tijdens de transformatie

Poster met vergroeningsplannen

Het doel van dit initiatief is om ervoor te zorgen dat het ook tijdens de grootschalige transformatie van de Binckhorst al prettig en gezond wonen en leven is in het gebied waar je in het groen kunt wandelen. Door samen te werken aan een klimaatadaptieve buurt kunnen de (nieuwe) bewoners, maakbedrijven, werknemers en scholieren elkaar beter leren kennen en ontwikkelen ze samen meer kennis over hoe ze zelf klimaatadaptieve maatregelen in de buurt kunnen nemen.

Groene ontmoetingsplek

I’M BINCK kreeg een braakliggend kavel aan de Binckhorstlaan in bruikleen van de gemeente. Vanuit deze groene ontmoetingsplek wil de stichting groene loop- en wandelverbindingen aanleggen door de buurt en uiteindelijk door de hele Binckhorst. 

Van het begin af aan meedoen

Initiatiefnemer Sabrina Lindemann werkt al meer dan tien jaar samen met de gebiedsgebruikers en geïnteresseerden aan een duurzame Binckhorst. Eerder was zij actief in de Haagse wijk Transvaal, waar zij onder andere een wijkhotel tegen leegstand oprichtte. Daar hobbelde ze achter de plannen aan. In de Binckhorst doet zij van het begin af aan mee. Stichting I’M BINCK  is een onafhankelijk gebiedsplatform van en voor de Binckhorst. Het startte twaalf jaar geleden toen bekend werd dat de Binckhorst ontwikkeld zou worden. 

Sabrina’s drijfveer is om de burger een rol te geven in grote gebiedsontwikkelingen. Er was niet alleen behoefte aan vergroening, maar ook behoefte aan een ontmoetingsplek. Daarom is ook gestart met het organiseren van netwerkbijeenkomsten.  

Geveltuin
Regenton

Kennis opdoen over beplanting

Het gebied heeft kenmerken die het lastig maken om het te vergroenen. Zo is de grond arm en is er veel wind. Daarom is een van de doelen om kennis over beplanting op te doen. Er worden geveltuinen aangelegd. Langs de school ligt al voor 25 meter aan geveltuin. Ook worden er regentonnen bij verschillende bedrijven geïnstalleerd.

In de toekomst wil Sabrina ook met de thema’s water en hitte aan de slag. En ook over biodiversiteit wordt nagedacht. Water is een toekomstig thema.