Regenwater hergebruiken met de Urban Waterbuffer in Spangen

Op het Spartaplein naast het Sparta stadion in Rotterdam is een Urban Waterbuffer gerealiseerd. Hiermee wordt regenwater van het parkeerterrein en het dak van het stadion opgevangen, gezuiverd en opgeslagen in de ondergrond om wateroverlast in de wijk te verminderen. Het opgeslagen regenwater wordt hergebruikt voor besproeiing van het voetbalveld van Sparta. Hiermee wordt 10 miljoen liter drinkwater per jaar bespaard!

De wijk Spangen had bij hevige neerslag last van water op straat, ondanks de aanwezigheid van een gescheiden rioolstelsel. Daarnaast hadden bewoners de wens om de openbare ruimte te vergroenen. Voetbalclub Sparta verbruikt veel kostbaar drinkwater voor de beregening van het kunstgrasveld. Een goede aanleiding om met elkaar een innovatieve oplossing te verzinnen.

Samen plannen maken

De wijk Spangen, een sterk versteende wijk in Rotterdam, ondervond hinder tijdens zware regenval. Tegelijkertijd hadden de inwoners van Spangen de ambitie om de ruimtelijke kwaliteit van de wijk met meer groen te verbeteren.

Samen met onder andere de bewoners van Spangen, de ontwerpers, technici en beheerders van de gemeente, en het uitvoeringsteam, werd in één jaar tijd een integraal ontwerp ontwikkeld. Daarbij is een haalbaarheidsstudie en ontwerpstudie uitgevoerd om de technische vereisten voor de oplossing te definiëren.

De gemeente Rotterdam, stichting Natuurlijk Spangen en voetbalclub Sparta hadden ieder hun specifieke wensen voor dit project: een ruimtelijk inpasbaar systeem realiseren, het aantal parkeerplekken behouden, vergroenen, en de beschikbaarheid van duurzaam en betrouwbaar zoetwater vergroten.
 

Werking van de Urban Waterbuffer 

Deze wensen kwamen in 2018 bij elkaar in de realisatie van de Urban Waterbuffer nabij het stadion van Sparta Rotterdam: een klimaatadaptieve oplossing die zowel een waterbergingsopgave van gemeente oplost als ook voetbalclub Sparta van regenwater voorziet. Regenwater dat valt op het stadion en het parkeerterrein – zo’n 40.000m2 verhard oppervlak - wordt opgevangen in een buffer onder een Johan Cruyffcourt. Het vervuilde regenwater wordt met een natuurlijk zuiveringssysteem – genaamd Bluebloqs - gezuiverd, en vervolgens geleidelijk geïnfiltreerd in het eerste watervoerend pakket. Het opgeslagen water wordt hergebruikt voor het beregenen van het kunstgrasveld van Sparta. Hiermee wordt zo’n 10 miljoen liter drinkwater per jaar bespaard!

Een groot deel van de UWB bevindt zich ondergronds. De zichtbare componenten en technische installaties zijn op verschillende wijze ruimtelijk ingepast. Het Bluebloqs filter is als groenvoorziening met randen en zitelementen in het Spartaplein ingepast, en ziet eruit als een mooie bloementuin waar bewoners samen kunnen komen.

Tips & tricks

  • De juiste waterkwaliteit is voor de werking van dit systeem belangrijk. Water moet een bepaalde waterkwaliteit hebben om te mogen infiltreren in de diepere ondergrond. Ook mag het water niet een te hoog ijzergehalte hebben om verstoppingen van het systeem te voorkomen. Tot slot moet het water voor hergebruik in het stadion weer van goede kwaliteit zijn. Daarvoor is het van belang dat het water een aantal dagen diep in de ondergrond wordt opgeslagen.   

  • De balans tussen vraag en aanbod van water is onderzocht. Zowel voor hoeveelheid als de kwaliteit van het water. Is het water dat we willen gebruiken voor het besproeien van het veld van voldoende kwaliteit én hebben we ook genoeg voorraad in droge tijden? Verder is er ook naar de bodemgesteldheid gekeken: is dat in orde dan kan er water ondergronds kan worden opgeslagen?

  • Voor een groot deel zit er veel techniek (noodzakelijkerwijs) onder de grond. Op die manier is het mooi uit het zicht maar het vraagt een inspanning voor het beheer en onderhoud, maar het biofilter zorgt wel voor een mooie ruimtelijke omgeving.

Samenwerken met partners

De Urban Waterbuffer in Spangen maakt deel uit van het TKI-project Urban Waterbuffer, om ondergrondse opslag en herstel van regenwater in stedelijke gebieden te realiseren. Deze Urban Waterbuffer is tot stand gekomen door een samenwerking van TKI-partners: KWR, gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Field Factors en bewoners. Het project is medegefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie over de UWB: