Voedselbos Het Achterland in Den Haag

Een voedselbos aanleggen en tegelijkertijd samenwerken met zorgbehoevenden, scholieren en omwonenden om hiermee de sociale cohesie te bevorderen. Deze doelstellingen van stichting Pluk gaan prima samen. Op een braakliggend terrein tegenover tuincentrum Ockenburgh in Den Haag ontwikkelden zij ‘Voedselbos het Achterland'.

Klimaatkrachtig Delfland leverde een financiële bijdrage aan dit mooie initiatief dat uiteraard ook bijdraagt aan het opvangen van regenwater. Zo werden er 750 stoeptegels verwijderd en werd zo 2,7 kubieke meter aan waterberging gerealiseerd. 

Door de mens ontworpen systeem

Een voedselbos is een door de mens ontworpen systeem dat gericht is op duurzame voedselproductie. Het ontwerp is gebaseerd op een natuurlijk bos waar er in Europa nog enkelen van zijn. De biodiversiteit en de productiviteit zijn in zo'n bos heel hoog. Dit komt omdat de verschillende lagen precies op elkaar zijn afgestemd. Anders dan in de landbouw wordt er in een voedselbos niet met een enkele laag - de akker- gewerkt maar ook met de lagen daarboven. Na een tijdje zijn de arbeid en input nihil. Bovendien houdt een goed ontworpen voedselbos zichzelf in stand en biedt het voedsel aan mens en dier en onderdak aan ontelbare soorten organismen, groot en klein.

Lesprogramma

Initiatiefneemster Eveline de Heij van Stichting Vrienden van Pluk bracht zo mens en natuur dichterbij elkaar. Samen met zo'n 25 vrijwilligers werkt zij elke donderdag en zaterdag aan de tuin die steeds meer vorm begint te krijgen. Het initiatief is een groot succes en momenteel werkt Eveline aan een educatieplan. Ze wil leerlingen uit groep 6, 7 en 8 een lesprogramma van drie dagen aanbieden. IVN en een aantal docenten zijn hierbij betrokken en de wethouder van Den Haag is ook enthousiast. Wellicht kan het voedselbos in de toekomst ook een dagbesteding worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Financiële bijdrage Delfland 

Klimaatkrachtig Delfland leverde een financiële bijdrage aan dit mooie initiatief dat uiteraard ook bijdraagt aan het opvangen van water. Zo werden er 750 stoeptegels verwijderd en werd zo 2,7 kubieke meter aan waterberging gerealiseerd.

Gerelateerde items overslaan

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Maak je tuin, plein, dak of straat klimaatbestendig!

Vraag subsidie aan