Voedseltuin in Rotterdam

Stichting Voedseltuin is sinds 2010 actief en kweekt groente en fruit voor gebruikers van de voedselbank Rotterdam en andere maatschappelijke projecten. De formule is een enorm succes en in de loop der jaren is de Voedseltuin meer dan een sociaal initiatief geworden. Met de bouw van een eigen onderkomen wilde zij graag zelfvoorzienend worden. Dit was het startsein voor het waterproject op het terrein van de Voedseltuin.

De Voedseltuin is te vinden in het Vierhavengebied in Rotterdam. Enthousiaste vrijwilligers verbouwen hier groente en onderhouden de tuin. De tuin is gelegen in een gedempt stuk havengebied waar geen voorzieningen waren. Hierdoor was de stichting onder andere afhankelijk van water van omringende buren. Hier kwam verandering in toen de bouw van een eigen onderkomen van start ging.

Het ontwerp en samenwerkingspartners

Bij het ontwerp is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen voor de water- en energievoorziening. Het uitgangspunt hierbij was om ook voor een groot deel zelfvoorzienend te zijn. In samenwerking met De Urbanisten is een sponstuin aangelegd, waarbij verschillende Rotterdamse grondsoorten en samenstellingen worden getest op de sponsfunctie. Niet alleen afvoer van water is belangrijk, maar ook het vasthouden van water voor droge periode is een aandachtspunt.

Het regenwater wordt opgevangen in een tank en wanneer deze vol zit, stroomt het water in een vijver. Verder is een helofytenfilter aangelegd die zorgt voor de zuivering van regenwater én afvalwater. Het gezuiverde water wordt vervolgens gebruikt voor het doorspoelen van het toilet en voor het besproeien van de tuin.

Uiteindelijk bleek het niet mogelijk om de Voedseltuin geheel zelfvoorzienend te maken. Daarom is er ook regulier water (Evides) en een elektra-aansluiting (Stedin) gemaakt.

Toekomstbestendig

De Voedseltuin in Rotterdam komt op voor een gezonde stad. Het centrale uitgangspunt is de samenwerking tussen mens en natuur. De natuur biedt talloze mogelijkheden en de grond van de Voedseltuin wordt optimaal benut door diverse groenten te verbouwen. Dit zorgt voor een toename van de biodiversiteit.
Verder is er ook op sociaal vlak gekeken naar de mogelijkheden voor een duurzame toekomst. De Voedseltuin is namelijk ook een werkgelegenheidsproject voor mensen met een (lange) afstand tot de arbeidsmarkt.

Al met al is dit een mooi voorbeeld hoe natuurlijke hulpbronnen op een duurzame wijze ingezet kunnen worden.

''De Voedseltuin is een lerend voorbeeld van klimaatadaptatie!''

Stimuleringsregeling Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland stimuleert dit soort initiatieven die bijdragen aan het verminderen van wateroverlast en andere gevolgen van klimaatverandering. Daarom geeft Delfland bewoners, bedrijven en organisaties graag een bijdrage via de stimuleringsregeling.
De Voedseltuin Rotterdam heeft hier ook aanspraak op gemaakt en is een mooi voorbeeld hoe waterbewustzijn vergroot kan worden.
 

Lessen voor de toekomst:

  • Maak de duurzame oplossingen zichtbaar voor publiek, zodat men ervan kan leren.
Gerelateerde items overslaan

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Maak je tuin, plein, dak of straat klimaatbestendig!

Vraag subsidie aan