Waterplein in de Staringbuurt

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam renoveert de Staringbuurt in Spangen. Daarbij wordt het regenwater van een gedeelte van de daken van de woningen opgevangen en in de bodem geïnfiltreerd van de binnenterreinen van de woningcorporatie. Het overschot aan water stroomt naar openbaar terrein, waar de gemeente een groot waterplein aanlegde om regenwater nog langer vast te houden.

De Staringbuurt, gelegen in de wijk Spangen in Rotterdam-West, was toe aan grootschalige herstructurering. Een groot deel van de woningen – die in het bezit zijn van Woonstad Rotterdam – werd gerenoveerd en een deel vervangen door nieuwbouw. Naast energiezuinige ingrepen, zoals extra isolatie, warmtepompen en zonnepanelen is ook gekeken naar maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Want hevige regen en droogte zorgen beide voor overlast in deze buurt.  Zo veranderde de stenige wijk met weinig groen in een wijk die is aangepast aan het veranderende klimaat.

  Groen waterplein

  Er is een groot waterplein met ondergrondse waterberging aangelegd: het Staringplein. Bijzonder hierbij is dat de inrichting van de wijk helemaal is aangepast aan het waterplein.

  Het waterplein bestaat uit een grasveld met daaronder het wateropvangsysteem. Dit bestaat uit twee lagen kunststofkratten met daartussen 10 cm zand. Het regenwater dat op de paden valt rondom het waterplein, wordt via leidingen naar de bovenste krattenlaag gevoerd. Dit water blijft in deze laag staan en kunnen de wortels van het groen gebruiken. De onderste krattenlaag wordt gevuld met regenwater uit de omliggende straten en van de daken van de nieuwe woningen. Nadat het water is opgevangen, wordt het opgeslagen en afgevoerd in de grond. Bij een hevige regenbui wordt het overschot in het riool afgevoerd. Daarnaast heeft ieder huis ook een groen dak op het schuurtje en een eigen regenton.

   ‘’Het terugbrengen van open water (bijvoorbeeld sloten en grachten) is hier vanwege de beperkte ruimte geen realistische optie. Het ligt dan voor de hand om de maatregelen ondergronds te doen. Daarvoor zijn meerdere technische oplossingen maar het principe blijft hetzelfde: de stad als spons gebruiken.’’ Zegt Bas de Wildt – adviseur water bij de gemeente Rotterdam.

     Het Hoogheemraadschap van Delfland droeg vanuit de subsidieregeling 15.000 euro bij aan de sponswerkende maatregelen.

     Nieuwe manier van samenwerken

     Gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam trokken samen op in het project, maar Woonstad nam de trekkersrol op zich. De gemeente Rotterdam heeft hier vervolgens haar rol gepakt door vernieuwingssubsidie beschikbaar te stellen. Op deze manier kon Woonstad Rotterdam stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en ingenieurs van de gemeente Rotterdam inhuren voor het maken van een stedenbouwkundigplan. Deze intensieve samenwerking resulteerde in een prachtig plan dat in goede aarde viel bij toekomstige bewoners.       

     Bas: ‘’De opgave is inmiddels zo groot en integraal, dat gemeenten en woningcorporaties het niet meer als losse partij aankunnen. Voor passende oplossingen zullen partijen gebruik moeten maken van elkaars kennis en kunde’’.

     Lessen voor de toekomst

     • Ga vroeg om tafel met betrokkenen om de doelen en belangen scherp te krijgen. Dit is essentieel om de stad klimaatkrachtig te maken.
     • Meer structureel samenwerken tussen partijen. Stem opgaven, budgetten en projecten op elkaar af en bespreek hoe je de participatie van bewoners faciliteert. Op die manier creëer je nog meer win-win situaties.